Alavieskan kunta
Siirry hakuun | Siirry valikkoon | Siirry sisältöön |
Fontin koko A A |
facebook
Ajankohtaista / Alavieskan kunnan oppilaskuljetukset, asiointiliikenne (kutsutaksi) ja ruokapalvelukuljetukset, Tarjouskilpailu Saapuneita kysymyksiä ja vastauksia (päivitetty 22.3.2018)

Alavieskan kunnan oppilaskuljetukset, asiointiliikenne (kutsutaksi) ja ruokapalvelukuljetukset, Tarjouskilpailu

Saapuneita kysymyksiä ja vastauksia (päivitetty 22.3.2018)

1.Edellyttääkö option käyttäminen kummankin osapuolen hyväksynnän?

Tarjouspyynnön mukaisesti käydään neuvottelut ja tehdään tarvittava päätös. Käsitämme tämän niin, että neuvottelussa päästään yhteiseen lopputulokseen.

2.Kuinka ratkaisuperusteena käytettävä kokonaistaloudellinen edullisuus ratkaistaan? Mistä tilaaja tietää ajaako tarjoaja oppilaat yhdellä kerralla (laskutuksessa vain ilmoitetut kilometrit) vai useampaan kertaan, jolloin hinta muodostuu täysin erilaiseksi yhden kerran ajajan kanssa? Eli kuinka tilaaja varmistaa tarjouksien vertailukelpoisuuden pelkän km-hinnan perusteella?

Ratkaisuperusteena käytetään olettamareittejä, kuten tarjouspyynnössä on ilmoitettu. Lukujärjestys määrittelee sen, kuinka monta kertaa reitti pitää aamuisin tai iltapäivisin ajaa ja tässä vaiheessa vuotta ensisyksyn aikataulu ei ole ymmärrettävästi tiedossa. Hinta euroa/km on tässä se jolla päätös tehdään. Luotamme, että tarjoaja pystyy laskemaan näiden tietojen ja olettamien perusteella hinnan.

3.Mitkä ovat koulujen alkamis- ja päättymisajankohdat, jotta tarjoajat voivat arvioida käytettävän työajan kohteittain yksiselitteisesti?

KS. edellinen vastaus. Liikennöinti tapahtuu 6.55-16.00 välisenä aikana. Lukujärjestys tarkentaa. Kuten reittiliitteessä sanotaan, reittejä ajetaan useaan kertaan riippuen lukujärjestyksestä. Lisätietona laitoimme, millä kalustolla nykyisin reitit ajetaan, niin ehkä auttaa kapasiteetin pohdinnassa.

4.Sallitaanko vaihtoehtoinen tarjous, jossa asennetaan useamman kohteen yhteinen km-hinta?

Hinnat pyydetään reiteittäin. Tarjouspyynnön mukaisesti yhdistelyn tekee sitten tilaaja. Sopimuspohjissa oli sitten viittaus siihen, että reitit hyväksytään.

5.Onko laskutusperusteena kaikki ajetut km:t vai oppilas kyydissä km:t? Tarjouslomake viittaa siihen, että myös siirtokilometrit voidaan ottaa mukaan laskutukseen.

Siirtokilometrit pyydetään siksi, että saadaan laskettua vertailuhinta reitille. Tässä tarjoaja päättää tietysti, miten tarjoaa ja millaisella siirtymällä, koska reitin kilometrimäärä on ilmoitettu.

6.Onko oppilailla käytössä näyttökortit vai MH:n kortit, koska ostoliikennesopimuksessa viitataan, että palkkioiden maksamisen jäävän liikennöitsijälle? Jos käytössä on MH:n kortit, niin mikä on niiden käyttömäärä/kohde?

Oppilaat käyttävät kortteja vain reittiliikenteessä, ei tässä itse ostamassamme. Reittien tulee toimia myös avoimena liikenteenä, koska sitähän meillä täällä Alavieskassa ei ole. Siitä tämä laskutus-asia.

7.Asiointi- ja ruokakuljetusten osalta ei ole minkäänlaista lisätietoa? Asiointiliikenne, milloin ajetaan, mistä ajetaan? Ruokakuljetukset, mihin aikaan kuljetetaan, onko pelkkiä laatikoita vai vaaditaanko nostimella varustettu ajoneuvo, minkä verran ruoka-annoksia on kuljetettavana ja mihin?

Asiointiliikenne on ns. kutsutaksi ja perustuu alavieskalaisen asiakkaan tilaukseen, juurikin siitä syystä että meillä ei ole julkista liikennettä. Lähtö tod.näk. asiakkaan kotoa jos ei muuta ole tilaustilanteessa sovittu.

Ruokakuljetukset tapahtuvat meiltä keskuskeittiöltä ja ovat laatikoita. Ruokapalvelukuljetukset tapahtuvat Alavieskan kunnan alueella.

8.Kotiaterioiden kappalemäärä/reitti?

Ateriamäärä on n. 40 ateriaa/pvä. Aterialaatikon koko on n. 30cmX40cm (sisältää aterian/yksi henkilö).

9.Kuljetusaikataulu/reitti

Ruokapalvelukuljetukset tapahtuvat Alavieskan kunnan alueella. Reitit tarkentuvat tilauksien mukaan. Lähtö keskuskeittiöltä n. klo 10 aamuisin. Operointipäivät ovat arkipäivät, perjantaina viikonlopun ruuat toimitetaan kylmänä

10.Ateriakuljetuksissa edellytetään yleensä tavaraliikennelupaa, onko näin myös tässä kilpailutuksessa?

Edellytämme joukkoliikenne/taksilupaa myös ateriakuljetuksessa. Myös tämä kuljetus tulee toimia avoimena joukkoliikenteenä tarvittaessa.

11.Onko liitteessä 1 mainitut kilometrit "yhteen suuntaan oppilaat kyydissä" vai sisältääkö ne myös tyhjänä ajon noutopisteille?

Kyseessä on reitin pituus.

12.Liitteessä 1 mainitaan että reitit ajetaan useaan kertaan, mitkä on kokonaiskilometrit reiteillä 2 - 10/viikko tällä hetkellä, reiteittäin?

Riippuu lukujärjestyksestä ja muutenkin koulun toiminnasta. Aamuisin 1-2 kertaa esim. ja iltapäivisin 1-5 kertaa esim. Ensivuoden lukujärjestykset eivät ole vielä käytettävissä.

13.Reitit 7 - 10, kuinka monta autoa tarvitaan hoitamaan nämä reitit mikäli maksimi paikkaluku autossa on 13?

Ks. vastaus nro. 12

14.Riittääkö normaali taksamittari ja maksupääte avoimen joukkoliikenteen hoitamiseen?

Ks. tarjouspyynnön edellytykset ja vähimmäisvaatimukset olennaisten tietojen/rajapintojen avaamisesta sekä taksamittarista. Kohta 4.

15.Reitit 9 ja 10, viedäänkö Alavieskasta Ylivieskaan ja päinvastoin aamuin ja illoin? Eli ajetaan ristiin? Onko aikataulut porrastettu että sama auto voi viedä molempiin suuntiin samalla reissulla?

Koulukuljetukseen kuuluvat alavieskalaiset oppilaat, vieminen ja hakeminen.

16.Täyttääkö euro 4 päästöluokan henkilöauto tarjouspyynnön vaatimukset?

Edellytämme vähimmäisvaatimuksena perustasoa (Laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioimisessa, 1509/2011).

17.Entä jos joku reitti on toisinaan lyhyempi, eli ei käydä aina kauimmaisessa pisteessä?

Tilaaja ei sitoudu vähimmäismäärä-kuljetuksiin, tarpeen mukaan. Tarjouspyyntö kohta 1.

18.Nykyiset vuosikustannukset koulukuljetuksessa ja ruokapalvelukuljetuksissa?

Koko sopimuskauden kustannukset on arvioitu n. 750 000 euroa. Oppilaskuljetukset n. 230 000 euroa/vuosi, ruokapalvelukuljetukset n. 30 000 euroa/vuosi.

19.Mitkä ovat oppilaan odotusajat oppilaskuljetuksessa?

Oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään kolme tuntia (perusopetuslaki).

20.Reitti nro. 2 laitetaanko Veloitettavien kilometrien lähtö- ja päätepiste ja siirtymän kilometrimäärä viivalle yhteensä kaikki kilometrit mitä reitin ajamisesta 1 kerran veloitetaan, tarjous. Vai tuleeko viivalle pelkästään siirtymä kilometrit? Voiko kohtaan laittaa n. kilometrit koska reitin kilometritkin on ilmoitettu n. kilometreinä.

Ks. vastaus nro. 5

21.Kuka ajaa suuret laatikot päiväkodeille, omavieskaan yms. joista ei Ruokakuljetus sopimuksen sisällössä, eikä alavieska.fi nettisivuilla ollut kysymyksissä lisätietoa.

Kyllä, nämä ns. sisäiset asiakkaat kuuluvat myös tähän ruokapalvelukuljetukseen. Yksiköt (4 kpl) sijaitsevat kilometrin säteellä keskuskeittiöstä.

22.Aikaisemmin on vaadittu ruokien jakoa 2h sisällä keittiöltä noudettaessa, eli klo 10-12 onko tämä tässä tarjous pyynnössä edelleen voimassa?Aikaisemmin on myös vaadittu 2h sisällä jakoa 3-4 päivänkin ruokapaketeille esim. ennen juhlapyhiä, onko tämä tässä tarjouspyynnössä edelleen voimassa?

Ks. vastaus nro.9. Tarkentuu tarvittaessa sopimusvaiheessa käytännöistä sovittaessa.

23.Ruokakuljetusten hinta pitää ilmoittaa €/km, mutta ei ole tietoa kilometrimäärästä. Toki se vaihtelee, mutta paljonko on tällä hetkellä, antaisi riittävän perusteen tarjoushinnalle.

KS. vastaus nro. 18

24.Pystyykö ruokakuljetukset hoitamaan tällä hetkellä yhdellä autolla, vai ylittyykö kuljetusaika? Paljonko nyt menee aikaa, monellako autolla jaetaan ja mikä on määrätty kuljetusaika?

Ks. vastaus nro.8.,9 ja 21. Tarkentuu tarvittaessa sopimusvaiheessa käytännöistä sovittaessa.

25.Perusteluna hankintalain vaatimus tarjoajien "tasapuolisesta ja syrjimättömästä kohtelusta", on pyydetty nykyisiä kilometrimääriä.

Tietona ilmoitetaan toteutuneet kilometrit ajalta joulukuu 2017-helmikuu 2018:

joulukuu 2017 (ruokapalvelu 1742 km, kutsutaksi 995 km, oppilaskuljetus 14024 km),

tammikuu 2018 (ruokapalvelu 2080 km, kutsutaksi 903 km, oppilaskuljetus 23596 km),

helmikuu 2018 (ruokapalvelut 1896 km, kutsutaksi 888 km, oppilaskuljetus 21557 km).