Alavieskan kunta
Siirry hakuun | Siirry valikkoon | Siirry sisältöön |
Fontin koko A A |
facebook
Ympäristö ja luonto / Maa-ainesluvat

Maa-ainesluvat

Maa-ainesten ottamiseen tarvitaan maa-aineslain mukainen lupa. Lupaa maa-ainesten ottamiseen haetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta, joka päättää luvan myöntämisestä sekä ohjaa ja valvoo maa-ainesten ottamista kunnassa. Ympäristönsuojeluviranomaisena toimii tekninen lautakunta.

Maa-ainesluvan haltijan on ilmoitettava luvan myöntäneelle viranomaiselle vuosittain otetun aineksen määrä ja laatu.

Maa-ainesten ottolupaa ei tarvita, jos aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Käytön tulee tällöin liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Myös kotitarveotosta tulee ottajan
ilmoittaa valvontaviranomaiselle ottopaikan sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus.

Yhteystiedot

Kehitysjohtaja
Sami Hyyppä
044 - 5395 288
etunimi.sukunimi@alavieska.fi