Alavieskan kunta
Siirry hakuun | Siirry valikkoon | Siirry sisältöön |
Fontin koko A A |
facebook
Rakentajalle

Rakentajalle

Lähes kaikki rakentaminen, laajentaminen ja käyttötarkoituksen muuttaminen ovat luvanvaraisia.

Lupamenettely jakautuu rakennushankkeen/toimenpiteen laadusta, laajuudesta ja rakennuspaikasta riippuen suunnittelutarveratkaisuun, poikkeamislupaan, rakennus-/toimenpidelupaan taikka ilmoitusmenettelyyn.
Lupapäätöksen tekijänä voi olla rakennustarkastaja tai tekninen lautakunta.
Jo rakentamisen suunnittelun alkuvaiheessa kannattaa ottaa yhteyttä rakennustarkastajaan.

Suunnittelutarveratkaisua ja poikkeamislupaa haetaan kirjallisesti ja hakemukseen pitää liittää luvan ratkaisemiseksi tarpeelliset selvitykset (ks. Lomakkeet).

Rakennus- ja toimenpidelupahakemukset sekä toimenpideilmoitukset voi tehdä sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta.

Pikaopas lupapisteen käyttöönpdf, 693 kb

Rakennushankkeessa edellytetyt katselmukset (esim. aloituskokous, sijainnin merkintä, käyttöönotto-/loppukatselmus) on merkitty rakennus-/toimenpidelupapäätökseen. Ne tilataan työn edistymisen mukaan rakennustarkastajalta.

Luvan hakija on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 145 §:n ja muiden säännösten nojalla.
Lupamaksuun sisältyy lupakäsittelyn lisäksi lupapäätöksessä mainitut katselmukset. Ylimääräiset katselmukset ovat maksullisia.

Rakennusjärjestyspdf, 485 kb

Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksut (Rakennusvalvonta taksa) 1.6.2013 alkaen
pdf, 328 kb


Vesi- ja viemäriliittymät: Alavieskan kunnan vesilaitos

Sähköliittymät:Oy Herrfors Ab, Elenia Oy (Taluskylä)

Kaukolämpöliittymät: Oy Herrfors Ab

Tieliittymäasiat: ELY-keskus

Jätehuolto: Vestia Oy


Rakentajan opas

Yhteystiedot

Kunnaninsinööri / rakennustarkastaja
Tuomas Häggman
044 - 5395 287

Toimistosihteeri
Jaana Pudas
044 - 5395 283

sähköpostit muotoa:
etunimi.sukunimi@alavieska.fi