Alavieskan kunta
Siirry hakuun | Siirry valikkoon | Siirry sisältöön |
Fontin koko A A |
facebook
Varhaiskasvatuspalvelut / Yksityisen hoidon tuki

Yksityisen hoidon tuki

Yksityisen hoidon tuen maksatuksesta vastaa Kansaneläkelaitos. Yksityisen hoidon tuen kuntalisän myöntää kunnassa hallinto- ja sivistysjohtaja.

Yksityisen hoidon tuki maksetaan hoidon tuottajalle, jonka kunta on hyväksynyt.

Perheeseen työsuhteessa olevalta hoitajalta edellytetään:

1. Hoitaja on täysi-ikäinen (18v.), eikä hän ole saman kotitalouden jäsen
2. Perhepäivähoitajan tai muuta sosiaalialan ammatillista koulutusta ja soveltuvuutta alalle.
3. Hoitaja, jolla ei ole vaadittavaa koulutusta, voi toimia yksityisenä perhepäivähoitajana korkeintaan vuoden.

Yksityisen hoidon tuen kuntalisä

Yksityisen hoidon tuen lisäksi perheet voivat hakea yksityisen hoidon tuen kuntalisää, mikäli palveluntuottaja on työsuhteessa perheeseen (lasten kotona tapahtuva hoito) ja hoidon tarve johtuu vanhempien työstä tai opiskelusta. Kuntalisä maksetaan perheen palkkaamalle hoitajalle, ja työnantajana toimiva perhe vastaa kaikista työnantajalle kuuluvista kustannuksista yksityisen hoidon tuen (hoitoraha, hoitolisä) ja mahdollisen kuntalisän osalta. Kuntalisää ei makseta kuukautta lyhyemmältä ajalta. Samanaikaisesti kuntalisän lisäksi perhe ei voi saada kotihoidontukea, palveluseteliä eikä kunnallista päivähoitopaikkaa.

Sovitut hoitopäivätKuntalisän määrä kokopäivähoidossa
(yli 5 h/pv) 1.8.2016 alkaen
yli 15 pv/kk 216,00 €
11-15 pv/kk 162 € (0,75 x 216 €)
1-10 pv/kk 119 € (0,55 x 216 €)

Yhteystiedot

Päivähoitotoimisto (kunnantalolla)
Pappilantie 1
85200 ALAVIESKA

Päiväkodin johtaja
Helena Häivälä
044 - 5395 243
etunimi.sukunimi@alavieska.fi

Toimistosihteeri
Katariina Yliverronen
044 - 5395 214
etunimi.sukunimi@alavieska.fi

sähköposti:
varhaiskasvatus(at)alavieska.fi

Tiedote päivähoitomaksuistapdf, 227 kb

Ohjeita vanhemmille lapsen sairastuessapdf, 566 kb