Alavieskan kunta
Siirry hakuun | Siirry valikkoon | Siirry sisältöön |
Fontin koko A A |
facebook
Viralliset ilmoitukset / Eduskuntavaalit
19.2.2019 09:20

Eduskuntavaalit

Toimitetaan sunnuntaina huhtikuun 14. päivänä 2019 klo 9 - 20.
Vaalipäivän äänestyspaikkana toimii Alavieskan kunnantalo,
Pappilantie 1.

Ennakkoäänestys
toimitetaan 3.4. - 9.4.2019 Alavieskan kunnantalolla,
Pappilantie 1 seuraavasti:

- keskiviikko - perjantai 3.-5.4.2019 klo 12 - 18
- lauantai ja sunnuntai 6.-7.4.2019 klo 10 - 16
- maanantai ja tiistai 8.-9.4.2019 klo 12 - 20

Laitosäänestys

toimitetaan palvelutalo Omavieskassa. Tarkemmin äänestysajasta ilmoitetaan Omavieskassa julkipantavin kuulutuksin.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikalle ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Henkilö, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 2.4.2019 ennen klo 16.00. Ilmoitus tehdään osoitteella Alavieskan keskusvaalilautakunta, Pappilantie 1, 85200 Alavieska tai puhelimitse numeroon 044-5395 250. Ilmoituslomakkeita on saatavilla kunnantalon keskustoimistosta. Määräaika ilmoituksen tekemiselle on ehdoton.

Keskusvaalilautakunta