Alavieskan kunta
Siirry hakuun | Siirry valikkoon | Siirry sisältöön |
Fontin koko A A |
facebook
Viralliset ilmoitukset / Kehitysjohtaja
23.1.2019 14:38
Alavieska on n. 2700 asukkaan elinvoimainen ja virkeä asumis- ja työssäkäyntikunta. Alavieskassa panostetaan elinvoimaisuuteen ja hyvinvointiin sekä arvostetaan yhteisöllisyyttä, yritteliäisyyttä ja asukaslähtöisyyttä. Organisaatiota halutaan nyt vahvistaa palkkaamalla kunnan teknisten palveluiden johtoon vakinaiseen virkasuhteeseen kehitysjohtaja.


Kunnanhallitus julistaa haettavaksi


KEHITYSJOHTAJAN viran

Virkaan valitun tehtävänä on

- toimia teknisten palveluiden johtajana
- toimia teknisen lautakunnan esittelijänä ja valmistelijana
- vastata kunnan vesi- ja viemärilaitoksesta
- vastata kunnan tie- ja katuverkosta sekä yleisistä alueista
- vastata ympäristö-, vesi- ja maa-aineislain mukaisista kunnalle kuuluvista tehtävistä
- vastata teknisten palveluiden taloudesta
- vastaa elinkeinotoiminnan toimintaympäristön kehittämisestä yhteistyössä kunnanjohtajan ja elinkeinopalvelujen kanssa.

Kehitysjohtaja on kunnan johtoryhmän jäsen.

Kehitysjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto tai opistotasoinen tutkinto. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää perehtyneisyyttä viran tehtäväalueeseen ja käytännössä osoitettua kokemusta johtamisesta. Lisäksi arvostamme työkokemusta kunnalliselta alalta, julkisista hankinnoista, hankkeista ja elinkeinotoimen kehittämisestä.
Palkkaus ja virkasuhteen ehdot ovat TS:n mukaiset. Hakija voi esittää palkkatoiveen. Viran täyttämisessä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Tehtävään valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksi saamisesta.
Hakemus ja CV tai ansioluettelo tulee toimittaa 15.02.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen Alavieskan kunta, Pappilantie 1, 85200 Alavieska tai sähköpostilla osoitteeseen alavieskan.kunta@alavieska.fi. Aihekenttään tai kuoreen merkintä "Kehitysjohtaja".
Lisätietoja:
kunnanhallituksen puheenjohtaja Jarmo Nahkala p. 0400 767117, jarmo.nahkala@alavieska.fi
valtuuston puheenjohtaja Annikki Sipilä, p. 040 5885009, annikki.sipila@alavieska.fi
kunnanjohtaja Olli Ikonen p. 044 5395207, olli.ikonen@alavieska.fi

ALAVIESKAN KUNNANHALLITUS

Ilmoitus pdf tiedostonapdf, 15 kb