Alavieskan kunta
Siirry hakuun | Siirry valikkoon | Siirry sisältöön |
Fontin koko A A |
facebook
Viralliset ilmoitukset / Rakennusjärjestyksen asettaminen nähtäville lausuntoja varten
26.4.2017 13:21

Alavieskan kunnan uuden rakennusjärjestyksen asettaminen nähtäville kuntalaisille lausuntoja varten

Alavieskan kunnan tekninen lautakunta on käsitellyt kokouksessaan 21.3.2017 rakennusjärjestyksen päivittämisen. Tekninen lautakunta lähetti rakennusjärjestyksen lausunnolle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, maakunnan liitolle, palo- ja pelastusviranomaiselle sekä terveysviranomaiselle. Lisäksi rakennusjärjestys asetetaan nähtäville kuntalaisille lausuntoja varten 30 päivän ajaksi. Rakennusjärjestys on nähtävillä kunnantalon teknisessä toimistossa 27.4. – 29.5.2017. Kuntalaisilla on mahdollisuus antaa huomautus tai lausunto rakennusjärjestyksestä 29.5.2017 mennessä. Mahdolliset huomautukset tai lausunnot tulee toimittaa Alavieskan kunnan tekniseen toimistoon. Rakennusjärjestyksen liitteenä ovat alimmat rakennuskorkeudet tulvauhanalaisilla alueilla, suunnittelutarvealuekartta sekä historialliset kohteet Alavieskan kunnan alueella. Mahdollisten lausuntojen ja huomautusten jälkeen rakennusjärjestys tulee uudelleen käsittelyyn tekniseen lautakuntaan ja edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

TEKNINEN LAUTAKUNTA