Alavieskan kunta
Siirry hakuun | Siirry valikkoon | Siirry sisältöön |
Fontin koko A A |
facebook
Ympäristö ja luonto / Ympäristöluvat ja ilmoitukset

Ympäristöluvat

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristönsuojelulain ja –asetuksen mukainen lupa. Näitä toimintoja ovat esim. metalliteollisuus, energiantuotanto, malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto sekä eläinsuojat ja turkistalous.

Ympäristöluvassa annetaan määräyksiä mm. toiminnan laajuudesta, päästöistä ja niiden vähentämisestä. Luvan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa, että toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

Ympäristölupahakemus tehdään kirjallisesti ympäristönsuojeluasetuksessa määrätylle lupaviranomaiselle, joka on joko aluehallintovirasto tai kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (tekninen lautakunta / ympäristönsuojelusihteeri).

Ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoitukset

Tietyistä ympäristöhaittaa aiheuttavista toiminnoista on tehtävä ilmoitus. Näitä toimintoja ovat esimerkiksi:

 • eräiden jätteiden hyödyntäminen maanrakentamisessa
 • tilapäinen melu ja tärinä
 • koeluonteinen toiminta
 • poikkeukselliset tilanteet (esim. onnettomuus, tuotantohäiriö, laitteiston tai rakennelman purkaminen)
 • pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistaminen

Lisätietoja Ympäristöhallinnon sivuilta.

Lannan patterointi-ilmoitus

Valtioneuvosto on antanut ns. nitraattiasetuksen (931/2000) maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta. Asetuksessa on esitetty määräyksiä mm. lantaloiden vähimmäiskoosta, lannan ja väkilannoitteiden levitysajoista ja typpimääristä, suojavyöhykkeistä, jaloittelualueista sekä lannan patteroinnista. Lannan patteroinnista tai lantaloiden vähimmäiskoosta poikkeamisesta tulee tehdä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle (ympäristönsuojelusihteerille).

  Yhteystiedot

  Kehitysjohtaja
  Sami Hyyppä
  044 - 5395 288
  etunimi.sukunimi@alavieska.fi