Kunnanvaltuusto valitsee toimintakauden alussa lautakuntien jäsenet ja varajäsenet neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Lautakunnat kokoontuvat itse päättäminään aikoina.

Kunnanhallitus on nimennyt sivistys- ja tekniseen lautakuntaan edustajansa ja varaedustajan. Kunnanjohtajalla on oikeus osallistua kokouksiin.

 

Alavieskan kunnassa 2021 - 2025 toimivat seuraavat lautakunnat:

Keskusvaalilautakunta
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Tarkastuslautakunta
Tekninen lautakunta
 

Viranhaltijapäätökset

ovat nähtävillä päätöksen tehneen viranhaltijan toimistossa kuukauden viimeinen työpäivä klo 9 - 14.

Lautakuntien toiminta ja tehtävät

Esityslistat ja pöytäkirjat 17.10.2021.saakka 

Esityslistat ja pöytäkirjat 18.10.2021 alkaen