Nuorisotoiminta

Nuorisolain mukaan kunnan nuorisotyöhön ja - politiikkaan kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta, nuorten ympäristökasvatus sekä tarvittaessa nuorten työpajapalvelut tai muut paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivat toimintamuodot

Nuorisotoiminnasta lisätietoja saat ottamalla yhteyttä sivistys- ja hyvinvointijohtaja Tuulia Säkkiseen tai vapaa-aikaohjaaja Janika Tervamäkeen. 

Yhteystiedot

Vapaa-aikaohjaaja
järjestöyhdyshenkilö, ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö
Janika Tervamäki
044 5395 267
janika.tervamaki (at) edu.alavieska.fi

Nuorisotoimisto
Pappilantie 1
85200 Alavieska


Etsivä nuorisotyö 

Jelppiverkko on nuorten aktivointipalvelu, jonka tarkoituksena on yhdessä nuoren kanssa löytää ratkaisuja elämän solmukohtiin. Jelppiverkon kohderyhmä on 15-28 vuotiaat nuoret, joilla ei ole ammatillista tutkintoa, opiskelu- tai työpaikkaa. Toiminta on nuorelle vapaaehtoista, luottamuksellista sekä maksutonta.

Tuen tarve voi liittyä esimerkiksi arjen hallintaan, päihteisiin tai mielenterveyteen, opiskelu- tai työpaikan löytämiseen tai virastoasioihin ja lomakkeiden täyttämiseen. Jelppiverkon puoleen voi kääntyä, olipa mielenpäällä iso tai pieni asia. Yhteydenotto riittää; palvelu toimii matalankynnyksen periaatteella. Myös nuoren vanhemmat tai muut läheiset voivat ottaa yhteyttä Jelppiverkkoon.

Lisätietoja www.jelppiverkko.fi

Tässä jelppiverkon video!

Alavieskan etsivä nuorisotyöntekijä
Eveliina Anias-Nivala
044 5395 457
eveliina.anias-nivala (at) edu.alavieska.fi
eveliina.anias-nivala (at) jelppiverkko.fi

Etsivän nuorisotyön toimisto 
Pappilantie 1 
85200 Alavieska

Etsivä nuorisotyön yhdyshenkilö
Sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Tuulia Säkkinen
044 5395 259


Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 19.12.2011 Alavieskan kunnan turvallisuustyöryhmän esityksen yhteisistä pelisäännöistä nuorten turvallisuuden parantamiseksi.