Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää lapsen tasapainoista kasvua, kehitystä, terveyttä, hyvinvointia ja mahdollistaa myönteiset oppimiskokemukset. Palvelut järjestetään 1.9.2018 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain mukaisesti. Varhaiskasvatuksen toimintasisällöt perustuvat Opetushallituksen valtakunnallisiin perusteisiin ja kuntamme varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Lapsen oikeus varhaiskasvatukseen

Alle kouluikäisellä lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen vanhempainrahakauden päätyttyä. Vuorohoitoon ( = viikonloput tai klo 16 jälkeinen iltahoito) ei subjektiivinen oikeus kuitenkaan ulotu.

Varhaiskasvatuksen toimintamuotoja ovat

- päiväkotitoiminta, jota järjestetään 2 päiväkodissa

- perhepäivähoito, jota järjestetään yhdessä perhepäiväkodissa

- avoin varhaiskasvatustoiminta, jota järjestää  kunta, MLL ja seurakunta

- yksityiset palvelut

Kotona hoidettavasta alle 3-vuotiaasta lapsesta voi hakea Kelalta kotihoidon tukea.

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuksen parissa on aloittanut sosionomina Elina Komulainen 9.8.2021. Tehtävä ja nimike on uusi ja Elinan tapaa jatkossa kaikissa ryhmissä käymässä henkilöstön lisävahvuutena. Lisäksi hänen työtehtäviinsä kuuluu erityisesti huoltajien kanssa käytävät (aloitus) keskustelut ja "Lapset puheeksi"-keskustelut. Itsekin voi olla aloitteentekijänä lasta tai perhettä koskevassa asiassa tai huolessa, jossa tarvitsee juttukaveria. Elina voi tulla myös kotikäynnille. Elinan tavoittaa puhelinnumerosta 044 5395 444, varmimmin maanantaisin ja perjantaisin.

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on 1.1.2019 käyttöönotettu kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tietovarannon pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarantoon tietoja tallentavat varhaiskasvatustoimijat ja tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda

 

Yhteystiedot

Varhaiskasvatuspalvelut
(kunnantalolla)
Pappilantie 1
85200 ALAVIESKA

Päiväkodin johtaja
Helena Häivälä
044 5395 243

Toimistosihteeri
Katariina Yliverronen
044 5395 214