Koululaisten iltapäivätoiminnasta Alavieskassa vastaa sivistys- ja hyvinvointilautakunta. Toiminta järjestetään 1.8.2004 voimaan tulleen lainsäädännön mukaisesti. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää perittävästä maksusta.

Iltapäivätoimintaa järjestetään 1-2 luokkalaisille ja erityisopetuksessa oleville lapsille osoitteessa Koulutie 3 A 1-2, 85200 Alavieska (entinen kk:n ala-asteen asuntola).
Toiminta-aika on koulun työvuoden kanssa yhdenmukainen, koulupäivinä tarpeen mukaan klo 11 -16.30. Keväällä iltapäivätoiminnan paikat ilmoitetaan haettavaksi Wilman kautta. Hakuaika on 31.5. mennessä. Valinta tapahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä. Ohjaajina toimivat koulun koulunkäynninohjaajat.

Sisällöllinen toimintasuunnitelma

Iltapäivätoiminnan sisällöissä otetaan huomioon se, että toiminta turvaa lapsen myönteistä kehitystä ja se on lapsilähtöistä. Sisältö koostuu eri harrastusaiheista lapsiryhmästä ja vuodenajasta riippuen, kuten liikuntalajeista, luovasta toiminnasta, käden taidoista, lukuharrastuksesta. Myös arkiaskareisiin ja tiedollisiin aihepiireihin tutustutaan niin, että lapselle muodostuu monipuolinen kokemuspiiri. Sosiaaliset taidot vahvistuvat keskusteluissa ja toisen huomioon ottamista edellyttävissä tilanteissa, esim. koulupäivän tapahtumien läpikäynti ja toiselle työskentelyrauhan antaminen läksyjen tekoon tai muuhun keskittymistä vaativaan toimintaan.

Iltapäivätoiminnassa koululaiset ohjataan tekemään läksyjä. Läksyjen teko- ja tarkastamisvastuu on kuitenkin kodeilla. Päivittäin koululaiset saavat välipalan ja tilaisuuden lepoon sekä leikkiin. Vanhempien toiveet otetaan huomioon niin pitkälle kuin se on mahdollista. Toimintasuunnitelman käytännön toteutus on lapsiryhmän ja ohjaajan yhdessä muokkaama.

Iltapäiväkerhon hakemuslomake ja sopimuslomake.

Yhteystiedot

Koulutie 3 A 2
85200 Alavieska

Ohjaaja 044 5395 258

Koulun yhteystiedot

Alavieskan yhtenäiskoulu
Koulutie 9
85200 Alavieska

Kanslia 044 5395 266

Rehtori Perttu Toiviainen
044 5395 459

Sähköpostit muotoa
etunimi.sukunimi@edu.alavieska.fi