Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu. Maksu tarkistetaan vuosittain ja aina perheen tulojen oleellisesti muuttuessa (10% muutos).

Maksuluokka määräytyy perheen yhteenlaskettujen bruttotulojen ja perheen koon (=vanhemmat ja enintään neljä alle 18-vuotiasta lasta) perusteella. Muista alle 18-vuotiaista lapsista tehdään jokaisesta 197 euron lisäys maksun määräämisen perusteena olevaan tulorajaan. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2022 alkaen:

Perheen koko Tuloraja/kk Korkein maksu % Korkein maksu €
2 2 913 10,7 5 665
3 3 758 10,7 6 510
4 4 267 10,7 7 019
5 4 777 10,7 7 529
6 5 284 10,7 8 036

Hoitoaikaan suhteutettu maksu

Hoidon tarve Tunnit/kk Maksuperuste Korkein maksu
Alle 15 tuntia/vikko 1-63 h/kk 40 % 118 €
15-20 tuntia /viikko 64-86 h/kk 60 % 177 €
21-34 tuntia/viikko 87-150 h/kk 80 % 236 €
yli 35 tuntia/viikko yli 150 h/kk 100 % 295 €