Vesi- ja viemärilaitos

Vesilaitoksen tehtävänä on turvata kuluttajien tarvitsema hyvälaatuinen pohjavesi niin määrän kuin laadunkin osalta sekä puhdistaa ja kuljettaa jätevedet turvallisesti annettujen lupaehtojen mukaan.

Sähköinen asiointipalvelu

Sähköisessä asiointipalvelussa voit tarkkailla veden kulutustasi, muuttaa yhteystietojasi sekä selailla laskutietojasi. Mahdolliset häiriötiedotteet tulevat perille oikeaan numeroon, kun yhteystiedot ovat ajan tasalla.

 

Talous- ja jäteveden hinnankorotus 1.2.2023 alkaen

Alavieskan kunnan vesi- ja viemärilaitos korottaa talous- ja jäteveden hintoja sekä vuosimaksuja kunnanhallituksen (kHall 29.11.2022 §221) päätöksen mukaisesti.

Hintojen korotukset johtuvat yleiskustannuksien noususta sekä verkostoihin tehtävistä saneerauksista.

Talousveden hinta nousee 0,14 €/ . Korotuksen jälkeen talousveden verollinen hinta on 1,57 €/

Jäteveden hinta nousee 0,36 €/ . Korotuksen jälkeen verollinen jätevesimaksu on 4,54 €/.

Talousveden perusmaksu 20mm mittarille nousee 0.92 €/kk. Korotuksen jälkeen talousveden perusmaksu 20mm mittarille on 8.58€/kk.

Talousveden perusmaksu yli 20mm mittarille nousee 4.38 €/kk. Korotuksen jälkeen talousveden perusmaksu yli 20mm mittarille on 40.79 €/kk.

Jäteveden perusmaksu 20mm mittarille nousee 0.84 €/kk. Korotuksen jälkeen jäteveden perusmaksu 20mm mittarille on 5.87 €/kk.

Jätevedenveden perusmaksu yli 20mm mittarille nousee 1.71 €/kk. Korotuksen jälkeen jäteveden perusmaksu yli 20mm mittarille on 11.77 €/kk.

Vedenkulutuksesta ja vedensäästöstä löytyy lisätietoja Motivan verkkosivuilta osoitteesta: https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/hyva_arki_kotona/vedenkulutus

 

Käytäntöjen yhtenäistämisen, sopimisen selvyyden ja tasapuolisen kohtelun vuoksi, vesi- ja viemärilaitos selventää käytäntöjään seuraavasti:

  1. Laitos ei tee suullisia sopimuksia asiakkaiden kanssa.
  2. Jatkossa emme enää tarjoa ilmaista laskutuksen siirtopalvelua kolmannelle osapuolelle, esimerkiksi vuokranantajilta vuokralaisille. Alavieskan vesi- ja viemärilaitos laskuttaa aina vesimittarin omistajaa, jonka kanssa vesi- ja viemärilaitoksella on sopimus veden toimittamisesta.
  3. Tasapuolisuuden vuoksi vesi- ja viemärilaitos ei jatkossa käy lukemassa mittareita ilmaiseksi. Mittarin luennasta peritään joka kerta hinnaston mukainen taksa, joka laskutetaan liittymän omistajalta.

Ote vesilaitoksien yleisistä toimitusehdoista:

  • Liittyjä ei voi ilman laitoksen hyväksyntää siirtää sopimukseen perustuvia maksu- tai muita velvoitteitaan vuokralaiselle tai kolmannelle. Sopimuksen irtosanomisesta, siirtämisestä tai uuden sopimuksen tekemisestä huolimatta asiakas on velvollinen hoitamaan sopimuksensa mukaiset maksu- tai muut velvoitteet.”

Ote Alavieskan liittymäsopimuksesta:

  • 4§ Laitos voi tehdä käyttösopimuksen myös kiinteistön haltijan kanssa, jos liittyjä antaa siihen kirjallisen suostumuksensa ja jos laitoksella ei ole liittyjältä erääntyneitä maksuja koskevia saatavia. Lisäksi kiinteistöä koskevan liittymismaksun tulee olla maksettu. Silloin kuin muuta myöhemmin tehtyä käyttösopimusta ei ole voimassa, sovelletaan liittyjän ja laitoksen välistä käyttösopimusta.
  •  5§ Asiakas vastaa vesihuoltolaitokselle edellä 2§:ssä tarkoitettujen maksujen suorittamisesta. Liittyjä vastaa kiinteistön liittymis-, perus-, ja käyttömaksusta.”

Alavieskan vesi- ja viemärilaitoksen johtaja
Ossi Laakso

Paperilaskutuslisän käyttöönotto
Tekninen lautakunta on päättänyt 25.8.2020 §51 paperilaskutuslisästä joka on suuruudeltaan 2,50 €/lasku. Paperilaskulisä voidaan lisätä 1.1.2021 lähetettyihin laskuihin. Vesilaskut on mahdollista muuttaa e-laskuiksi omassa nettipankissa tai suoramaksuksi pankin kautta, jolloin paperilaskutuslisää ei tule.

Vesimittarin luennan taksa
Tekninen lautakunta on päättänyt 8.9.2020 §58 23€:n suuruisen taksan vesimittarien lukemisesta tilanteessa, jossa asukas ei ilmoita lukemaa ajallaan. Vesimittareiden luentakortit lähetetään asiakkaille syksyisin niihin kohteisiin, jossa on mekaaninen mittari. Uusien etäluettavien mittareiden lukemia ei tarvitse erikseen ilmoittaa vaan ne kerätään automaattisesti.

Kiinteistön vaihtaessa omistajaa tehdään vesi- ja viemärisopimuksen siirto
Kiinteistössä olevat  vesi- ja viemäriliittymäsopimukset siirretään uudelle omistajalle. Uuden omistajan tulee siis ottaa yhteyttä vesilaitokseen sopimuksen tekemistä varten.
 

Yhteystiedot Alavieskan kunta

Tekninen johtaja
Ossi Laakso
044 5395 288

Asiakaspalveluvastaava
Mervi Murto
044 5395 285

Vesilaitostyöntekijä
Jarmo Laitala
044 5395 326

Vesilaitostyöntekijä
Petri Nahkala
044 5395 455

Kiinteistönhoito- ja vesilaitospäivystys
044 5395 295
(ei sähköpostia)

sähköpostit muotoa:
etunimi.sukunimi@alavieska.fi