Kaavoitus ja tontit

Alavieskan kaavakartta -sivusto, päivitetty 6.4.2021.
Kunnanvaltuuston 12.12.2023 hyväksymä kaavoituskatsaus 2023 -tiedosto.

Keskustan osayleiskaava. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 11.11.2013.

Alavieskan kehityskuva -tiedosto ja kartta -tiedosto.
Reitistöjen yleissuunnitelma selostus -tiedosto ja kartta -tiedosto./sites/default/files/LIITE%206_Luontoselvitysliite-2.pdf

Tonttipörssi
 

Kivihaan alue

Kunnanvaltuusto on 22.2.2021 hyväksynyt asemakaavan muutoksen Kivihaan alueella.

 

Tonttien myyntihinnat

Kunnanhallituksen 27.1.2020 § 14 päätöksen mukaiset tonttien myyntihinnat ovat:

AlueKortteliTontit kplHinta
Kivihaka323-331143,50 €/m2
Ämmänkallio316,318,32051,00 €/m2
Ämmänkallio31511,00 €/m2
Ämmänkallio31931,00 €/m2
Laidunpuisto/Sarparanta 53,50 €/m2
Kauhaperkkiö 23,50 €/m2
KeskustaHajatontit23,50 €/m2
Kähtävä 31,00 €/m2

Tuulivoimapuistot

Saarenkylä-Vieskanjärvi

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan 13.1.2014 § 4.
Osayleiskaava
Kaavaselostus

Kytölä

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan 17.3.2014 § 9.
Osayleiskaava
Kaavaselostus

Hangaskurunkangas

Kaavaluonnos
Selostus
OAS
Havainnekuvat
Arkeologinen inventointi
Arkeologinen täydennysinventointi
Melumallinnus
Välkemallinnus
Luontoselvitys
Asukaskysely

Kaavaehdotuksen kartta
Ehdotusvaiheen kaavaselostus
OAS
Havainnekuvat
Melumallinnus
Välkemallinnus
Luontoselvitys
Vastineraportti
Kuljetusreittiselvitys
 

Verkasalo

OAS
YVA-ohjelma
Verkasalon yleisötilaisuuden esitys

Osayleiskaava selostus, luonnos
Luonnos VE 1
Luonnos VE 2

 

Yhteystiedot:
Kunnanjohtaja
Kari Pentti
050 5590 450

Kunnaninsinööri
Tuomas Häggman
044 5395 287

sähköpostit muotoa:
etunimi.sukunimi@alavieska.fi