Alavieskan kunta pyytää tuntihintaisia tarjouksia kunnanpuutarhurintöistä. Töiden onnistumisen takaamiseksi tarjoajan täytyy pystyä osoittamaan referenssit vastaavan kokoisesta hoitourakasta ja erityisesti seuraavista osa-alueista:

- Puutarhan vuosihoitosuunnitelman teko

- Puutarhanhoidon vuosiaikataulutus

- Vuosittaisen katselmuksen johtaminen 

- Budjetointisuunnitelman teko useammalle vuodelle

- Pihojen suunnittelu ja pihojen pienet rakennustyöt

- Käytettävä aika vuosittain, budjetin mukaan, noin 250h

- Työssä tarvittavat koneet ja laitteet sekä matkat täytyy sisältyä tuntihintaan

- Koulutusvaade, puutarhuri (päätoteuttajalla)

- Sopimuskausi 3-vuotta

Kokonaistuntihinnan sekä kalustolistauksen ja referenssiluettelon voi toimittaa suoraan Alavieskan kunnan tekniselle toimelle osoitteeseen: ossi.laakso@alavieska.fi, 15.4.2024 kello 12.00 mennessä. Lisätietoja voi kysyä numerosta 044 5395 288. Tarjoukset vertaillaan kokonaistuntihinnalla, jonka tarjoaja laskee yllä olevien vaatimusten perusteella. Tarjoajan tulee toimittaa tarjouksen yhteydessä tilaajavastuuraportti, joka ei saa olla vanhempi kuin 3kk. Tilaaja pidättää oikeuden myös hylätä kaikki tarjoukset.

Julkaisuaika