Nuorisotoiminta

Nuorisolain mukaan kunnan nuorisotyöhön ja - poiitiikkaan kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta, nuorten ympärisökasvatus sekä tarvittaessa nuorten työpajapalvelut tai muut paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivat toimintamuodot.

Nuorisotoiminnasta lisätietoja saat ottamalla yhteyttä vapaa-aikaohjaaja Mari Myllylään tai Nuopparin facebook-sivujen kautta

Yhteystiedot

Nuorisotoimisto
Pääskyntie 1
85200 Alavieska

Nuorisopalvelut, vapaa-aikaohjaaja 

Mari Myllylä
mari.myllyla (at) edu.alavieska.fi
044 5395 267

facebook.com/ohjaaja.marimyllyla

facebook.com/alavieskanuoppari

instagram.com/alavieskan_nuoppari/

Etsivä nuorisotyö/Jelppiverkko

Etsivän nuorisotyöntekijän tehtävänä on etsiä nuoria, jotka ovat ilman
opiskelupaikkaa, töitä, sopivia palveluita tai muuten tuen tarpeessa.
Etsivälle nuorisotyöntekijälle tulee esimerkiksi ilmoitukset
oppilaitoksista opintonsa keskeyttäneistä nuorista. Etsivä
nuorisotyöntekijä ohjaa sitten heitä tarpeen mukaisiin palveluihin.
Yksilövalmentaja tukee nuorta pidemmällä aikavälillä ollen
rinnallakulkija nuorelle oman polun löytämisessä ja vastaa
ryhmätoiminnasta. Teemme tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden ja
palveluntuottajien kanssa, nuoren tarpeista riippuen.

Lisätietoja www.jelppiverkko.fi

Tässä jelppiverkon video!

Alavieskan etsivä nuorisotyöntekijä
Nina Ala-Pöntiö
040 5786 979
nina.ala-pontio (at) jelppiverkko.fi
FB: Etsivä Nina Jelppiverkko

 

 

jelppiverkkologo.jpg

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 19.12.2011 Alavieskan kunnan turvallisuustyöryhmän esityksen yhteisistä pelisäännöistä nuorten turvallisuuden parantamiseksi.

Etsivä nuorisotyön yhdyshenkilö
Sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Tuulia Säkkinen
044 5395 259