Nuorisotoiminta

Nuorisolain mukaan kunnan nuorisotyöhön ja - politiikkaan kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta, nuorten ympäristökasvatus sekä tarvittaessa nuorten työpajapalvelut tai muut paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivat toimintamuodot.

Nuorisotoiminnasta lisätietoja saat ottamalla yhteyttä sivistys- ja hyvinvointijohtaja Tuulia Säkkiseen tai Nuopparin facebook-sivujen kautta.

Yhteystiedot

Nuorisotoimisto
Pääskyntie 1
85200 Alavieska

Vapaa-aikaohjaaja
järjestöyhdyshenkilö ja ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö
Janika Tervamäki
janika.tervamaki (at) edu.alavieska.fi
044 - 5395 267

facebook.com/alavieskanuoppari

instagram.com/alavieskan_nuoppari/

 

Etsivä nuorisotyö

Etsivän nuorisotyöntekijän tehtävänä on etsiä nuoria, jotka ovat ilman
opiskelupaikkaa, töitä, sopivia palveluita tai muuten tuen tarpeessa.
Etsivälle nuorisotyöntekijälle tulee esimerkiksi ilmoitukset
oppilaitoksista opintonsa keskeyttäneistä nuorista. Etsivä
nuorisotyöntekijä ohjaa sitten heitä tarpeen mukaisiin palveluihin.

 

Lisätietoja www.jelppiverkko.fi

Tässä jelppiverkon video!

Alavieskan etsivä nuorisotyöntekijä
Mervi Kiiskilä
044 5395 457
mervi.kiiskila (at) edu.alavieska.fi
mervi.kiiskila (at) jelppiverkko.fi

 

 

jelppiverkkologo.jpg

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 19.12.2011 Alavieskan kunnan turvallisuustyöryhmän esityksen yhteisistä pelisäännöistä nuorten turvallisuuden parantamiseksi.

Etsivä nuorisotyön yhdyshenkilö
Sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Tuulia Säkkinen
044 5395 259