Kalajoen tulvatilanne 12.4.2024

Tulvivan Kalajoen vesi on noussut ennätyskorkealle Alavieskassa. Tulvatilanne elää koko ajan ja voi muuttua äkillisesti. Tietoa tulvatilanteesta ja ennusteista: www.vesi.fi/vesitilanne sekä X:ssä @POPtulvat https://twitter.com/POPtulvat  

Tilanteen vastuuviranomainen on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Pelastustoiminnasta ja omaisuusvahinkojen torjunnasta vastaa Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos. 

Hätätilanteessa

 • Tulvatilanteessa on tärkeintä pitää huolta omasta ja perheen turvallisuudesta. Tulvaveden uhatessa henkilöitä tai omaisuutta soita 112.
 • Mahdollinen hätämajoituksen tarve selvitetään yhdessä pelastusviranomaisen kanssa.

Kotien tulvatorjunta

 • Ohjeita tulvantorjuntaan löydät pientalon tulvaturvallisuusoppaasta: https://vesi.fi/aineistopankki/wp-content/uploads/2022/05/Pientalon_tulvaturvallisuusopas-1.pdf
 • Tuki viemärit, rummut ja salaojat, rakenna tilapäinen suojapenger talosi ympärille tai ympäröi talon alaosa muovilla ja pidä suojapenkereen sisäpuoli pumpulla kuivana.
 • Mikäli tulva nousee uhkaavan lähelle, katkaise sähkö pääkytkimestä, ota vaarassa olevat sähkölaitteet pois toiminnasta. Älä koske kastuneisiin sähkölaitteisiin.
 • Sulje kaikki kaasuventtiilit ja öljylämmityksen venttiilit.
 • Jos mahdollista, ota kuvia tulvasta ja vahingoista – nopeutat vakuutuskorvauspäätöstä.
 • Alavieskan kunta toimittaa pientalojen tulvantorjuntaan mursketta ja muovia mahdollisuuksien mukaan. 
 • Mikäli viemäri ei vedä tai vesi tulee viemärin kautta asuntoon sisälle, ota yhteyttä kuntaan.
 • Ota yhteyttä tekninen johtaja Ossi Laakso 044 5395 288

Liikenteessä

 • Pysy poissa tulvavedestä. 
 • Varo virtaavaa tulvavettä – jo 15 cm syvä virtaava vesi voi kaataa ihmisen.
 • Aja varovasti. Tulvavesi voi katkaista tieyhteydet, täyttää alikulkusillat, ja aiheuttaa tierakenteiden tai siltojen huuhtoutumisen virtaavan veden mukana.
 • Älä koskaan aja autoa tulvivalle tielle. Jo 45–60 cm syvyinen vesi voi saada auton kellumaan ja kulkeutumaan syvempään veteen aiheuttaen hukkumisriskin matkustajille. Jos auto sammuu, jätä auto ja hakeudu korkeampaan maastoon.
 • Alavieskan taajamassa Kalajoen ylittävä silta on tulva-alueella. Sillan tilannetta seurataan ja se saatetaan joutua sulkemaan pelastuslaitoksen näin päättäessä. Alueella on tarvittaessa liikenteenohjaus.

Lapset ja nuoret 

 • Tulvavesi ei ole leikkipaikka ja tulviva vesi voi olla saastunutta.
 • Tulvaveden alta on mahdotonta havaita ojia tai kuoppia. Tämä aiheuttaa kaatumisvaaran, jolloin voi joutua veden varaan ja uppeluksiin. 
 • Jäälautat ja voimakas veden virtaus ovat arvaamaton yhdistelmä. Jääpadot voivat lähteä liikkeelle äkillisesti ja voimakas virtaus vie aikuisenkin äkkiä mukanaan. 
 • Älä päästä lapsia tulva-alueelle tai veteen. 
 • Tulvaveden peittämiä leikkipuistoja ei saa käyttää.

Mediatiedusteluihin vastaa kunnanjohtaja Kari Pentti 050 5590 450.

Julkaisuaika