Varhaiskasvatuksen aloittaminen on uusi tilanne niin lapselle kuin vanhemmillekin. Varhaiskasvatuksen aloittamiseen ja hoitopaikkaan tutustumiseen kannattaa aina varata aikaa, lapsen tulee antaa rauhassa tutustua henkilökuntaan ja uuteen ympäristöön. Hyvin järjestetty tutustumisjakso antaa suotuisat lähtökohdat lapsen viihtymiselle sekä vanhempien ja henkilökunnan väliselle yhteistyölle.

Kotikäynnillä ennen varsinaisen hoidon aloitusta henkilökunta voi tutustua lapseen hänelle tutussa ja turvallisessa ympäristössä. Lisäksi yhteiset aloituskeskustelut vanhempien kanssa antavat henkilökunnalle tietoa lapsen arkeen liittyvistä asioita, esimerkiksi, miten lapsi syö, nukkuu, leikkii ja tulee muiden lasten kanssa toimeen, mitkä asiat ovat lapselle tärkeitä sekä mistä vanhemmat iloitsevat lapsessaan tai ovatko huolissaan jostakin asiasta.

Tutustumiskäynneillä varhaiskasvatuspaikkaan lapselle ja vanhemmalle tulevat tutuksi varhaiskasvatuspaikan tilat ja käytänteet. Vanhemmat saavat myös tietoa lapsen tarvitsemista varusteista ja muista käytännön järjestelyistä. Vanhemman rauhoittava, positiivinen ja kannustava asenne helpottaa lapsen sopeutumista uuteen ympäristöön. Lapsen turvallista varhaiskasvatuksen alkua helpottaa myös, jos vanhemmalla on mahdollisuus olla lapsen mukana ensimmäisten hoitoaamujen ajan.

Varhaiskasvatuksen aloitusvaiheessa täytetään vanhempien kanssa varhaiskasvatuksen perustietolomake, jossa sovitaan mm. perushoitoon, hoitoaikoihin ja lupa-asioihin liittyvistä asioista. Jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) yhteistyössä vanhempien kanssa noin 1-3 kuukautta hoidon aloituksesta ja se päivitetään vähintään kerran vuodessa.

Päiväkoti Keltasirkku

Koulutie 6, 85200 Alavieska
puh. 044 5395 244 Visertäjät
puh. 044 5395 245 Sirkuttajat
puh. 044 5395 314 Peipposet
puh. 044 5395 246 Keltasirkun esiopetusryhmä
puh. 044 5395 431 Esioppilaiden iltapäiväryhmä B

pk.keltasirkku(at)alavieska.fi

Hoitopaikkoja 60 kpl neljällä eri osastolla: Sirkuttajat 1-3 vuotiaille, Peipposet 4 vuotiaille ja Visertäjät 5 vuotiaille.

Aukioloaika: klo 6.00–17.00

Päiväkoti Peukaloinen

Oikopolku 4, 85200 Alavieska
puh. 044 5395 248 Peukut
puh. 044 5395 249 Pikkurillit
pk.peukaloinen(at)alavieska.fi

Päiväkodissa toimii kaksi ryhmää: 1–3 vuotiaiden Pikkurilli ja 3–5 vuotiaiden Peukku.

Peukaloinen on auki ma-pe lasten hoidon tarpeen mukaan, aamusta aikaisin ja illalla myöhäiseen.

Perhepäivähoito

Perhepäivähoito on vaihtoehto päiväkodille: pienessä ryhmässä tarjotaan kodinomaista hoitoa ja kasvatusta. Alavieskassa toimii yksi perhepäivähoitaja keskustan alueella.