Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu. Maksu tarkistetaan vuosittain ja aina perheen tulojen oleellisesti muuttuessa (10 % muutos).

Maksuluokka määräytyy perheen yhteenlaskettujen bruttotulojen ja perheen koon (=vanhemmat ja enintään neljä alle 18-vuotiasta lasta) perusteella. Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, korotetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 275 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2024 alkaen:

Perheen kokoTuloraja/kkKorkein maksu %Korkein maksu €
24 06610,76 968
35 24510,78 147
45 95610,78 858
56 66710,79 569
67 37610,710 278

Hoitoaikaan suhteutettu maksu

Hoidon tarveTunnit/kkMaksuperusteKorkein maksu
Alle 15 tuntia/vikko1-63 h/kk40 %124 €
15-20 tuntia /viikko64-86 h/kk60 %187 €
21-34 tuntia/viikko87-150 h/kk80 %249 €
yli 35 tuntia/viikkoyli 150 h/kk100 %311 €