Valmistavan opetuksen opettaja

Haemme

valmistavan opetuksen opettajaa

määräaikaisesti. Työsuhde alkaa 22.8.2022 tai sopimuksen mukaan aiemminkin sekä päättyy 31.7.2023.

Haemme opettajaa, joka omalla osaamisellaan ja välittämisellään saa oppilaat innostumaan oppimisesta. Toivomme kehittävää ja kehittyvää työotetta, rakentavaa asennetta työyhteisössä sekä keinoja vastata erilaisten oppijoiden tuen tarpeisiin. Kokemus S2-kielen tai valmistavan opetuksen opettamisesta katsotaan eduksi.

Alavieskan yhtenäiskoulussa opiskelevat kaikki Alavieskan kunnan oppilaat luokilla 0-9. Koulussamme on 375 oppilasta. Meijän koulua käydään elämää varten. Tärkein asia meille koko koulun henkilökunnalle on, että oppilailla on turvallinen ja hyvä olla. Turvallinen ja hyvä olo tulee siitä, että me aikuiset koululla asetamme rajat ja ohjaamme oikeaan käytökseen. Se on välittämistä. Me täällä koulussa kuljemme koulupolkua oppilaiden, kotien sekä monien meille tärkeiden yhteistyötahojen kanssa. Tätä matkaa on hyvä tehdä yhdessä!

Tule osaksi meijän koulun väkeä!

Kelpoisuusehto tehtävään on opetushenkilöstön kelpoisuuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen. Pätevien opettajien puuttuessa huomioidaan myös opintojen loppuvaiheessa olevat tulevat opettajat.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (OVTES). Tehtävässä noudatetaan 4 kk koeaikaa.

Tehtävään valitun on toimitettava 30 päivän kuluessa esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote, joka ei saa olla 6 kk vanhempi.

Lisätietoja

https://peda.net/alavieska
https://www.alavieska.fi/

Yhteystiedot:
Perttu Toiviainen

rehtori p. 044 5395 459
etunimi.sukunimi@edu.alavieska.fi

Päivi Korkiakoski
apulaisjohtaja p. 044 5395 251
etunimi.sukunimi@edu.alavieska.fi

 

Julkaisuaika

YVA-selostuksen ja kaavaluonnoksen yleisötilaisuus

YVA-selostuksen ja kaavaluonnoksen sekä kaavaselostuksen yhteinen yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 14.6. klo 17.30– 19.30 Alavieskan kunnantalolla (Pappilantie 1) sekä verkkolähetyksenä, jonka linkki tulee saataville Alavieskan kunnan verkkosivuille www.alavieska.fi ja YVA- hankkeen verkkosivulle www.ymparisto.fi/hangaskurunkankaantuulivoimayva. Kahvitarjoilu klo 17.00 alkaen Alavieskan kunnantalolla. Tilaisuutta voi seurata sähköisesti myös Kalajoen kaupungin valtuustosalissa, osoitteessa Kalajoentie 5.

Materiaali löytyy Alavieskan kunta / Asuminen ja ympäristö / Kaavoitus ja tontit (Tuulivoimapuistot sivun alaosassa)

Teams-linkki

Julkaisuaika

Pesä pörriäiselle- kampanja

Pesa porriaiselle
Kuva: Juho Jaakkonen

Alavieskan kunnan Pesä pörriäiselle -kampanja haastaa alavieskalaiset sekä muut kunnat ympäri Suomen säästämään pölyttäjille ja hyönteisille luontaisia elinympäristöjä.

Pölyttäjien hälyttävään vähenemiseen maapallolta vaikuttaa muun muassa niiden luontaisten elinympäristöjen väheneminen.

Alavieskan kunta haastaakin kaikki kuntalaiset luomaan pörriäisille pesäpaikkoja jättämällä oman kotipihan nurmikosta kymmenyksen ajamatta kesän ajan.
Samalla Alavieska haastaa kunnat ympäri Suomen mukaan kampanjaan säästämään hyönteisille luontaisia elinympäristöjä.

 

image-20220516104117-3
Logon suunnittelu: Aada Heikurainen ja Roosa Laitala

Kunta valmistelee kampanjaan liittyen omien alueiden niityttämisesitystä.

Jo tänä kesänä osa kunnan nurmimaista jätetään ajamatta, ja tuleviksi kesiksi tavoitteena on päättää tietyt niitytettävät alueet.
Nämä alueet tullaan merkitsemään maastoon ja kyläkuvaan.
Sekä tämän kesän nurminiityt että tulevat isommat niittyalueet valitaan niin, että ne sopivat luontevasti kunnan kulttuurimaisemaan.

Pesä pörriäiselle -kampanja on tullut Alavieskassa esiin osana kunnan hyvinvointisuunnitelmaa ja kuntastrategiaa.
 

Yksi hyvinvointisuunnitelman kärkiteemoista vuosina 2022–2025 on elinympäristön kehittäminen, asuntotuotanto ja liikunta- ja virkistyspaikkojen kehittäminen.
 

Pesä pörriäiselle -kampanja on osa tätä teemaa, sillä se lisää koko maapallon hyvinvointia ja terveyttä, ja näin myös kuntalaisten. Samalla se lisää asukkaiden elinympäristön viihtyisyyttä

Julkaisuaika

Harrastamisen suomen malli

Harrastamisen suomen malli

Mun harrastus - Alavieska harrastaa 

Meillä on paljon kerhoja kuntamme oppilaille. 

Harrastukset luovat hyvinvointia!

Julkaisuaika

Hyvinvointia Alavieskaan -logo

Hyvinvointia Alavieskaan –logo

Alavieskaan on luotu Hyvinvointia Alavieskaan –logo. Logon voi ottaa käyttöön saman tien.

Hyvinvointia Alavieskaan –logon tarkoitus on tehdä näkyväksi hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa Alavieskassa.

Logoa saavat käyttää kaikki kunnan, järjestöjen ja yksityisen puolen toimijat Alavieskan kunnassa järjestettävässä hyvinvointia ja terveyttä edistävässä työssä.

Logon voi laittaa toiminnasta kertoviin julkaisuihin, julisteisiin, nettisivuille tai someen. Logoa saa käyttää myös yrityksen mainonnassa ja näyteikkunoissa tms.

Meillä Alavieskassa tehdään jo paljon hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa niin kunnan kuin yritysten, järjestöjen, kolmannen sektorin toimijoiden sekä yksityisten kuntalaisten toimesta.

Alavieskan kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen Hyte-työryhmä äänesti yhtenäiskoulun oppilaiden tekemistä logoista valitun sekä määrittivät logon käyttöohjeet. Logon tekijät ovat Aada Heikurainen ja Roosa Laitala.

Nyt vain logoa käyttämään!

hyvinvointilogo

Julkaisuaika

Ympäristönsuojelumääräysten laatiminen

Alavieskan kunnan tekninen lautakunta on päättänyt 22.3.2021 § 11 kuntakohtaisten ympäristönsuojelumääräysten laatimisesta Alavieskaan. Ympäristönsuojelumääräyksillä kunta voi antaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisiksi katsomiaan paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä. Seuraavassa vaiheessa määräyksistä ja niiden perusteluista laaditaan luonnos, joka tulee yleisesti nähtäville kunnan nettisivuille. Ympäristönsuojelumääräykset on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2022 aikana.

Julkaisuaika