Tarjouspyyntö lumenaurauksista ja hiekoituksista

Alavieskan kunnan tekniset palvelut pyytää urakoitsijoilta tarjouksia:

1. Asemakaavateiden lumenaurauksista syksy 2021 - kevät 2023 väliselle ajalle.
2. Kunnan kiinteistöjen piha-alueiden lumenaurauksista syksy 2021 - kevät 2023 väliselle ajalle.
3. Asemakaavateiden hiekoituksista syksy 2021 - kevät 2023 väliselle ajalle.
4. Kunnan kiinteistöjen piha-alueiden hiekoituksista syksy 2021 - kevät 2023 väliselle ajalle.

Tarjouksessa tulee ilmetä käytettävä aurauskalusto/hiekoituskalusto ja tuntihinta €/h (alv 0 %) eriteltynä kohdekohtaisesti.

Tarjoukset tulee osoittaa 8.11.2021 klo 12.00 mennessä Alavieskan kunnalle osoitteeseen Alavieskan kunta, Ossi Laakso, Pappilantie 1, 85200 Alavieska.

Lisätietoja saa Ossi Laaksolta p. 044 5395288.

Julkaisuaika

Koronatilanne Kallion alueella 18.10.2021

Ylivieskassa Nuorisotalo Sputnikissa on voinut altistua koronavirustartunnalle tiistaina 12.10.2021 klo 17–20 välisenä aikana. Sputnikissa tuolloin oleskelleita kehotetaan tarkkailemaan vointiaan ja hakeutumaan oireiden ilmaantuessa koronanäytteenottoon. Ohjeistus koskee myös kahdesti rokotettuja, jotka olivat altistustilanteen aikana Sputnikissa.  

Viikonlopun aikana Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella todettiin viisi uutta koronavirustartuntaa, joista kaksi tuli Ylivieskaan ja kolme Sieviin.  Tartuntaluku nousi viime viikon osalta yhteensä kolmeenkymmeneenkuuteen. Tapaukset jakautuivat seuraavasti: Ylivieska 13, Sievi 20 ja Nivala 3 koronatartuntaa. 

Koronarokotus antaa tehokkaan suojan koronavirustartunnan vaikeaa muotoa vastaan. Rokotuksia annetaan tällä viikolla tiistaina ja torstaina: 

 • tiistaina 19.10. klo 12–15.30 Sievissä ja Ylivieskassa 

 • torstaina 21.10. klo 9–12 Alavieskassa, klo 12–15.30 Nivalassa. 

Viikolla 43 ei ole walk in -koronarokotuksia. Rokotukset jatkuvat syyslomaviikon jälkeen 1.11.  

Julkaisuaika

Pohjois-Pohjanmaan alueellisen COVID-19 koordinaatioryhmän suositukset

Pohjois-Pohjanmaalla toimii alueellinen koordinaatioryhmä STM:n edellyttämän alueellisen viranomaistyön organisoimiseksi ja toimenpiteiden koordinoimiseksi. Koordinaatioryhmä kokoontuu ylläpitämään tilannekuvaa ja arvioimaan epidemiatilannetta, alueellisia suosituksia sekä rajoituksia eri kriteerien pohjalta.

Koordinaatioryhmä kokoontui 5.10.2021. Ryhmä totesi, että Pohjois-Pohjanmaa on epidemian perustasolla. Koronatartuntoja todetaan jonkin verran, mutta tartuntojen lähteet ovat hyvin tiedossa ja sairaalahoidon tarve on säilynyt alueella toistaiseksi vähäisenä.

Koordinaatioryhmän suositukset Pohjois-Pohjanmaalle

Suositukset ovat voimassa koko Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella.

Tapahtumat: 

Tapahtumajärjestäjiä suositellaan kiinnittämään erityistä huomioita siihen, että osallistujilla on mahdollisuus riittävien turvavälien toteutumiseen. Suositellaan noudatettavaksi hygienia- ja turvallisuusohjetta.

Etätyö (15.10.2021 asti) 

Suositellaan työtehtävien salliessa etätyötä tai muita työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä työpaikoilla.

Maskisuositukset (koskevat yli 12-vuotiaita)

Maskin käyttöä suositellaan 

oman harkinnan mukaan etenkin sellaisille henkilöille, jotka eivät ole saaneet täyttä rokotussarjaa sekä ruuhkaisissa sisätiloissa. 

joukkoliikenteessä etenkin ruuhka-aikana. 

sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä henkilökunnalle, kun he ovat lähikontaktissa potilaiden tai asiakkaiden kanssa, sekä vierailijoille ja avoterveydenhuollon potilaille, kun he ovat lähikontaktissa potilaisiin tai henkilökuntaan. Vuodeosastopotilaille maskien käyttöä suositellaan, kun he ovat lähikontaktissa muihin potilaisiin.

Ikääntyneet ja riskiryhmät 

Julkiset ja yksityiset palveluntuottajat noudattavat toiminnassaan tehostettuja suojaustoimenpiteitä, joilla varmistetaan korkean sairastumisriskin ryhmien suojaaminen koronavirustartunnalta. 

Toimenpiteissä noudatetaan THL ja sairaanhoitopiirin ohjeistusta.Suositellaan harkitsemaan tarkoin vierailuja ikääntyneiden ja riskiryhmien luokse. Vieraillessa suositellaan käytettäväksi maskia ja hyvää käsihygieniaa.

Ravitsemusliikkeet 

Toimitaan valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti

Julkaisuaika

Koronarokotukset ilman ajanvarausta

Koronarokotukset

Voit käydä ottamassa ensimmäisen koronarokoteannoksen ilman ajanvarausta seuraavasti:

 • lauantaina 2.10. klo 10-14 Ylivieskassa, rokotuspaikka srk-koti Maria.
 • lauantaina 9.10. klo 10-14 Nivalassa ja Sievissä, rokotuspaikka neuvola.

Tehosterokotteiden walk in -päivät (myös 3. koronarokotteen ottajille): 

 • tiistai 28.9. klo 12-17 Ylivieska ja Nivala, rokotuspaikka neuvola.
 • torstai 30.9. klo 12-17 Sievi, klo 9.30-17 Alavieska, rokotuspaikka neuvola.
Julkaisuaika

Pohjois-Pohjanmaan alueellisen COVID-19 koordinaatioryhmän suositukset

Pohjois-Pohjanmaan alueellisen COVID-19 koordinaatioryhmän suositukset

 
Pohjois-Pohjanmaalla toimii alueellinen koordinaatioryhmä STM:n edellyttämän alueellisen viranomaistyön 
organisoimiseksi ja toimenpiteiden koordinoimiseksi. Koordinaatioryhmä kokoontuu vähintään kerran viikossa 
ylläpitämään tilannekuvaa ja arvioimaan epidemiatilannetta, alueellisia suosituksia sekä rajoituksia eri kriteerien 
pohjalta.  

Koordinaatioryhmä kokoontui 21.9.2021. Ryhmä totesi, että Pohjois-Pohjanmaa on palannut kokonaisuudessaan 
epidemian perustasolle, minkä vuoksi alueella otetaan käyttöön perustason maskisuositukset.  

Suosituksissa tullaan huomioimaan valtioneuvoston mahdolliset uudet linjaukset. 

Koordinaatioryhmän suositukset Pohjois-Pohjanmaalle 

Suositukset ovat voimassa koko Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella. 

Tapahtumat: 

Etätyö 

 • Suositellaan työtehtävien salliessa etätyötä tai muita työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä työpaikoilla. 

Maskisuositukset (koskevat yli 12-vuotiaita) 

 • Joukkoliikenteessä. 
 • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella. 
 • Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessään maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella. 
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä kaikille työntekijöille, asiakkaille sekä vierailijoille 
 • Korkean riskin tapahtumissa, kuten sisätiloissa järjestettävissä massatapahtumissa. 

Ikääntyneet ja riskiryhmät 

 • Julkiset ja yksityiset palveluntuottajat noudattavat toiminnassaan tehostettuja suojaustoimenpiteitä, joilla varmistetaan korkean sairastumisriskin ryhmien suojaaminen koronavirustartunnalta. 
 • Toimenpiteissä noudatetaan THL ja sairaanhoitopiirin ohjeistusta. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/koronavirustartuntojen-torjunta-pitkaaikaishoidon-ja-hoivan-toimintayksikoissa/vierailut-pitkaaikaishoidon-ja-hoivan-toimintayksikoissa_koronavirusaikana 
 • Suositellaan harkitsemaan tarkoin vierailuja ikääntyneiden ja riskiryhmien luokse. Vieraillessa suositellaan käytettäväksi maskia ja hyvää käsihygieniaa. 

Ravitsemusliikkeet 

 • Toimitaan valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti 
Julkaisuaika

Perheiden ääni kuuluviin Pohjois-Pohjanmaalla 16.9.2021

Tervetuloa tekemään parempia lasten, nuorten ja perheiden palveluita Pohjois-Pohjanmaalla!

Osana osallisuusviikkoa POPsote järjestää verkossa Perheiden ääni kuuluviin Pohjois-Pohjanmaalla -keskustelutilaisuuden vanhemmille torstaina 16.9. klo 17.30-19.00.

Tilaisuudessa esitellään lasten, nuorten ja perheiden palveluiden ajankohtaisia asioita. Lisäksi keskustellaan mikä perheiden palveluissa on toimivaa, ja mitä voisi kehittää, jotta päästäisiin kohti unelmien perhekeskusta.

Tilaisuus on tarkoitettu etenkin vanhemmille ja kaikille asiasta kiinnostuneille eikä siihen tarvitse ilmoittautua.

Ohjelma:

 • Alkusanat
 • Sote-uudistuksen ja perhekeskuskehittämisen
  ajankohtaiset asiat
 • Perheet keskiöön -hankkeen kysely
 • Keskustelua
 • Tilaisuuden päätös

Liity tilaisuuteen napsauttamalla tästä 

Julkaisuaika

Ympäristönsuojelumääräysten laatiminen

Alavieskan kunnan tekninen lautakunta on päättänyt 22.3.2021 § 11 kuntakohtaisten ympäristönsuojelumääräysten laatimisesta Alavieskaan. Ympäristönsuojelumääräyksillä kunta voi antaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisiksi katsomiaan paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä. Seuraavassa vaiheessa määräyksistä ja niiden perusteluista laaditaan luonnos, joka tulee yleisesti nähtäville kunnan nettisivuille. Ympäristönsuojelumääräykset on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2022 aikana.

Julkaisuaika

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuksen parissa on aloittanut sosionomina Elina Komulainen 9.8.2021. Tehtävä ja nimike on uusi ja Elinan tapaa jatkossa kaikissa ryhmissä käymässä henkilöstön lisävahvuutena. Lisäksi hänen työtehtäviinsä kuuluu erityisesti huoltajien kanssa käytävät (aloitus) keskustelut ja "Lapset puheeksi"-keskustelut. Itsekin voi olla aloitteentekijänä lasta tai perhettä koskevassa asiassa tai huolessa, jossa tarvitsee juttukaveria. Elina voi tulla myös kotikäynnille. Elinan tavoittaa puhelinnumerosta 044 5395 444, varmimmin maanantaisin ja perjantaisin.

Julkaisuaika

Kunnantalo suljettu torstaina 26.8.2021

Kunnantalo on suljettu torstaina 26.8.2021 henkilökunnan tyky-päivän vuoksi.

Kiinteistönhuolto- ja vesilaitospäivystys 044 5395 295

Julkaisuaika

Ajankohtaista koronavirustilanteesta 11.8.2021

Ajankohtaista koronavirustilanteesta 11.8.2021 

Ylivieskassa ravintola 10-kerhossa todettiin mahdollinen korona-altistuminen lauantain ja sunnuntain välisenä yönä, 7.–8.8.2021 klo 23.30–04. Jos olit ravintolassa tuolloin, tarkkaile vointiasi ja hakeudu koronatestiin, jos oireita ilmenee.  

Tänään keskiviikkona Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella on todettu toistaiseksi kuusi uutta koronavirustartuntaa. Osa tartunnoista liittyy aiempiin ketjuihin. Tartunnoista 4 on todettu Ylivieskassa, 1 Nivalassa ja 1 Sievissä.  

Tiistain 10.8. tartuntalukema nousi vielä myöhään illalla kahdeksaan, kun Ylivieskassa todettiin kaksi uutta koronatartuntaa.  

Pohjois-Pohjanmaan alue siirtyi eilen epidemian perustasolta kiihtymisvaiheeseen. Asiasta linjasi Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä. Kiihtymisvaiheessa voimassa ovat mm. seuraavat suositukset: 

Maskin käyttö 

 • Julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa. 
 • Peruskoulussa 6. luokasta lähtien sekä toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa. 
 • Työyhteisöissä sisätiloissa, jos samassa tilassa työskentelee tai oleskelee useampia henkilöitä. 
 • Harrastus- ja vapaaehtoistoiminnan käyttämissä sisätiloissa, jos samassa tilassa on useampia henkilöitä. 
 • Matkalla koronanäytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella. 
 • Joukkoliikenteessä 
 • Suomeen saapuvilla matkustajilla, kun he siirtyvät maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella. 

Etätyö 

 • suositellaan työtehtävien salliessa etätyötä tai muita työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä. 

Koordinaatioryhmä suosittaa myös, että tapahtumajärjestäjät kiinnittävät erityistä huomioita siihen, että osallistujilla on mahdollisuus riittävien turvavälien toteutumiseen. Lue kaikki suositukset osoitteessa oyskorona.fi.  

Koronavirus leviää tällä hetkellä myös Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella. On erittäin tärkeää noudattaa huolellista käsi- ja yskimishygieniaa sekä noudattaa voimassa olevia suosituksia. Jos saat koronavirustartuntaan sopivia oireita, tee Omaolo-testi ja hakeudu koronanäytteenottoon. 

Julkaisuaika

Pohjois-Pohjanmaan alueellisen COVID-19 koordinaatioryhmän suositukset

Pohjois-Pohjanmaan alueellisen COVID-19 koordinaatioryhmän suositukset 

Pohjois-Pohjanmaalla toimii alueellinen koordinaatioryhmä STM:n edellyttämän alueellisen viranomaistyön  organisoimiseksi ja toimenpiteiden koordinoimiseksi. Koordinaatioryhmä kokoontuu vähintään kerran viikossa  ylläpitämään tilannekuvaa ja arvioimaan epidemiatilannetta, alueellisia suosituksia sekä rajoituksia eri kriteerien  pohjalta. 

Koordinaatioryhmä kokoontui 10.8.2021. Ryhmä totesi, että epidemia on siirtynyt kiihtymisvaiheeseen koko  Pohjois-Pohjanmaan alueella, minkä vuoksi ryhmä linjasi uusista suosituksista alueelle.  

Suosituksissa tullaan huomioimaan valtioneuvoston mahdolliset uudet linjaukset.

 

Koordinaatioryhmän suositukset Pohjois-Pohjanmaalle

Suositukset ovat voimassa koko Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella.

 

Tapahtumat:

 • Tapahtumajärjestäjiä suositellaan kiinnittämään erityistä huomioita siihen, että osallistujilla on mahdollisuus riittävien turvavälien toteutumiseen.

Etätyö

 • Suositellaan työtehtävien salliessa etätyötä tai muita työjärjestelyitä, joilla vähennetään  lähikontakteja ja muita riskitekijöitä työpaikoilla.

Maskisuositukset (koskevat yli 12-vuotiaita)

 • Joukkoliikenteessä.
 • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
 • Suomeen saapuvat matkustajat, kun he siirtyvät maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
 • Peruskoulussa 6. luokasta lähtien sekä toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa.
 • Työyhteisöissä sisätiloissa, jos samassa tilassa työskentelee tai oleskelee useampia henkilöitä.
 • Harrastus- ja vapaaehtoistoiminnan käyttämissä sisätiloissa, jos samassa tilassa on useampia  henkilöitä.
 • Julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa.

 Ikääntyneet ja riskiryhmät

Julkiset ja yksityiset palveluntuottajat noudattavat toiminnassaan tehostettuja suojaustoimenpiteitä,  joilla varmistetaan korkean sairastumisriskin ryhmien suojaaminen koronavirustartunnalta.

 • Toimenpiteissä noudatetaan THL ja sairaanhoitopiirin ohjeistusta. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit- ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/koronavirustartuntojen-torjunta-pitkaaikaishoidon-ja-hoivan-toimintayksikoissa/vierailut- pitkaaikaishoidon-ja-hoivan-toimintayksikoissa_koronavirusaikana
 • Suositellaan harkitsemaan tarkoin vierailuja ikääntyneiden ja riskiryhmien luokse. Vieraillessa  suositellaan käytettäväksi maskia ja hyvää käsihygieniaa.

Ravitsemusliikkeet

 • · Toimitaan valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti
Julkaisuaika

Pohjois-Pohjanmaan alueellisen COVID-19 koordinaatioryhmän suositukset 1.6.2021

Pohjois-Pohjanmaan alueellisen COVID-19 koordinaatioryhmän suositukset

Pohjois-Pohjanmaalla toimii alueellinen koordinaatioryhmä STM:n edellyttämän alueellisen viranomaistyön organisoimiseksi ja toimenpiteiden koordinoimiseksi. Koordinaatioryhmä kokoontuu vähintään kerran viikossa ylläpitämään tilannekuvaa ja arvioimaan epidemiatilannetta, alueellisia suosituksia sekä rajoituksia eri kriteerien pohjalta.

Koordinaatioryhmä kokoontui 1.6.2021. Ryhmä totesi, että epidemia Pohjois-Pohjanmaalla perustasolla: tartuntojen määrä on säilynyt alueella maltillisena, ilmaantuvuus on alhainen ja tartuntaketjut ovat hallinnassa. Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kokoontumismäärien rajoittaminen ei ole alueella enää välttämätöntä, joten rajoituksista luovutaan aluehallintoviraston päätöksellä 1.6. alkaen. Koululaisten maskisuositus peruskouluissa ja toisella asteella puretaan.

Suosituksissa tullaan huomioimaan valtioneuvoston mahdolliset uudet linjaukset.

Koordinaatioryhmän suositukset Pohjois-Pohjanmaalle

Suositukset ovat voimassa koko Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella. Maskisuositukset (koskevat yli 12-vuotiaita).

-Aina joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä esimerkiksi taksissa
-Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
-Riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä omaehtoiseen karanteeniin, tai jos heillä on omaehtoisen karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
-Terveydenhuollon henkilöstölle kaikessa potilastyössä. Suositus koskee myös potilaita, omaisia, opiskelijoita ja vierailijoita.
-Aina julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa.
-Yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit jne.)
-Työpaikoilla sisätiloissa, joissa maskin käyttö on mahdollista

Yksityistilaisuudet 
-Suositellaan, että yksityistilaisuuksia järjestettäisiin mahdollisimman pienimuotoisesti ja turvaohjeita noudattaen.

Ikääntyneet ja riskiryhmät
-Julkiset ja yksityiset palveluntuottajat ryhtyvät omassa toiminnassaan tehostettuihin suojaustoimenpiteisiin, joilla varmistetaan korkean sairastumisriskin ryhmien suojaaminen koronavirustartunnalta.
-Toimenpiteissä noudatetaan THL ja sairaanhoitopiirin ohjeistusta. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-ao/koronavirus-covid-19/koronavirustartuntojen-torjunta-pitkaaikaishoidon-ja-hoivantoimintayksikoissa/vierailut-pitkaaikaishoidon-ja-hoivan-toimintayksikoissa_koronavirusaikana
-Suositellaan harkitsemaan tarkoin vierailuja ikääntyneiden ja riskiryhmien luokse. Vieraillessa suositellaan käytettäväksi maskia ja hyvää käsihygieniaa.

Etätyösuositus
-Kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti

Etäkokouskäytännöt
-Suositaan mahdollisimman kattavasti etäkokouskäytäntöjä sekä työpaikoilla että vapaa-ajan kokouksissa

Ravitsemusliikkeet
-Toimitaan valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti

Julkaisuaika

Ajankohtaista koronavirustilanteesta 27.5.2021

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella Nivalassa todettiin torstaiaamuna yksi uusi koronavirustartunta. Sairastunut oli jo altistuskaranteenissa, joten tapaukseen ei liity uusia altistumisia.

Kevään juhlat porrastetusti, suosituksia ja hygieniaohjeita noudattaen

Valmistujaisten ja muiden kesän juhlien järjestäminen puhuttaa myös Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueen asukkaita.  

Juhlien järjestelyissä on noudatettava alueellisten viranomaisten antamia kokoontumisrajoituksia, jotka koskevat myös yksityistilaisuuksia. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella on kuntajohtajien päätöksellä voimassa kuun loppuun saakka 20 hengen kokoontumisrajoitus, joka perustuu naapurimaakunta Keski-Pohjanmaan heikentyneeseen koronatilanteeseen.  

Yksityishenkilöiden juhlat suositellaan järjestämään porrastetusti. Lisäksi juhlissa kannattaa muistaa samat periaatteet kuin muulloinkin epidemia-aikana. Tärkeintä on huolehtia hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta, noudattaa turvavälejä ja käyttää kasvomaskia. 

Lievienkin koronavirukseen viittaavien oireiden takia pitää hakeutua testiin, jättää juhlat väliin ja pysytellä kotona. 

Lisätietoja: 

Päivi Peltokorpi, terveyspalvelujohtaja, Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, p. 044 419 5002. 

 

Julkaisuaika

Varhaiskasvatuksen kesä

7.6.2021 Keltasirkun päiväkoti menee kiinni laajennuksen pohjatöiden alkamisen takia. Keltasirkun piha kunnostetaan myös tulevana kesänä.

Alle 3-vuotiaiden, 4-5 -vuotiaiden ja vuorohoitoa tarvitsevien lasten ryhmät toimii Peukaloisen päiväkodissa 7.6.- 31.7.2021 välisen ajan, osoitteessa Oikopolku 4. 6-vuotiaiden ryhmä toimii kesäkuun ajan Koulutie 11 B 6 :ssa (ns. "iippa" tila yhtenäiskoulun takana). Asiakasperheille tiedotetaan tarkemmin toukokuun lopulla.

Elokuussa 2.8. Keltasirkku aukeaa ja  lapsiryhmät palaavat omiin yksikköihin. Käytössä oleva piha supistuu ensi toimintakaudeksi, mutta kummankin päädyn sisäänkäynnit ovat käytössä.

Lisätietoja päiväkodin johtaja Helena Häivälä puh 044 5395 243 (hoitosuhteeseen ja syksyn hoitopaikkoihin liittyvät asiat)  toimistosihteeri Katariina Yliverronen puh 044 5395 214 (asiakasmaksuun ja laskutukseen liittyvät asiat)

 

Julkaisuaika

Ajankohtaista koronasta 17.5.2021

Ajankohtaista koronavirustilanteesta 17.5.2021 

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella Nivalassa todettiin lauantaina yksi uusi koronavirustartunta. Altistuneet on kartoitettu ja asetettu karanteeniin. Nivalan kaupunki painottaa, että käsihygienian, etäisyyksien ja maskien käytön suhteen on noudatettava erityistä huolellisuutta. Tämä sama tulee huomioida harrastusryhmien toiminnassa ja yleisötilaisuuksien järjestämisessä. 

Nivalassa, Sievissä ja Ylivieskassa on tällä hetkellä altistuskaranteenissa yhteensä n. 80 henkilöä.  

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite tiedotti viikonloppuna, että perjantaina 14.5. klo 12–15 Tavaratalo J. Kärkkäisellä, erityisesti Fresh!Burgerissa klo 13–13.30, asioineet ovat saattaneet altistua koronavirustartunnalle. Ilmoitus liittyy Soitessa todettuun tartuntaan ja sen jäljitystyöhön, jossa Kallio ei ollut osallisena.  

Jos Peruspalvelukuntakuntayhtymä Kallion alueella todetaan koronavirustartunta, johon liittyy altistumisriski esimerkiksi kaupassa, ravintolassa tai muussa julkisessa tilassa, kerromme altistumispaikat sekä päivämäärät ja kellonajat nettisivullamme osoitteessa www.kalliopp.fi 

Koska koronavirustilanne on heikentynyt Kallion lähialueilla nopeasti, hygieniaohjeiden noudattaminen on nyt erityisen tärkeää. Pese kädet huolellisesti ja usein ja käytä käsidesiä. Pidä 2 metrin turvaetäisyys ja käytä kasvomaskia. Jos saat vähäisiäkään hengitystieinfektion oireita, vältä kodin ulkopuolisia kontakteja ja hakeudu herkästi koronatestiin.  

 

Koronarokotukset 

Koronarokotusten ajanvarausvuorossa ovat riskiryhmiin kuuluvat yli 16-vuotiaat sekä kaikki 45-vuotiaat ja sitä vanhemmat. Ajanvarausta laajennetaan uusille ikäryhmille tarvittaessa nopeallakin aikataululla. Tuorein tieto ajanvarausten etenemisestä löytyy osoitteesta www.kalliopp.fi 

Suosittelemme, että v. 1976 ja sitä ennen syntyneet varaavat rokotusajan ensisijaisesti netissä. Linkki sähköiseen ajanvaraukseen löytyy osoitteesta www.kalliopp.fi > Siirry sähköiseen ajanvaraukseen.  Uusia aikoja avataan sähköiseen palveluun viikottain, joten jos ajat ovat tilapäisesti loppu, palvelussa kannattaa käydä toisena ajankohtana uudestaan.  

Riskiryhmien rokotusaikoja voi varata vain puhelimitse. Puhelinajanvaraus on avoinna keskiviikkona ja torstaina klo 9–16, p. 040 635 5450 tai 040 635 5449. 

 

Julkaisuaika

Rokotusaikoja varattavissa

Koronarokotusten ajanvaraus on nyt auki myös 55-59-vuotiaiden ikäryhmälle. Suosittelemme hyödyntämään sähköistä ajanvarausta, www.kalliopp.fi -> Siirry sähköiseen ajanvaraukseen.
Ajanvarausvuorossa ovat edelleen myös kaikki 60-vuotiaat ja sitä vanhemmat sekä riskiryhmiin 1 ja 2 kuuluvat yli 16-vuotiaat. 16–54-vuotiaat voivat varata rokotusaikoja vain puhelimitse.
Puhelinajanvaraus on avoinna tänään klo 9–16. Varaa aika soittamalla numeroon 040 635 5450 tai 040 635 5449.
Julkaisuaika

Koronatilanne 26.4.2021 rokotusaikoja varattavissa

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio tiedottaa:

Koronarokotukset 

Koronarokotusten ajanvaraus on 26.4. laajennettu koskemaan myös 60–64-vuotiaiden ikäryhmää. Ajanvarausvuorossa ovat yhä myös kaikki 65-vuotiaat ja sitä vanhemmat, sekä riskiryhmiin 1 ja 2 kuuluvat 16–64-vuotiaat.

Ikänsä perusteella ajanvarausvuorossa oleva voi varata rokotusajan netissä. Suosittelemme, että 60-vuotiaat ja sitä vanhemmat hyödyntävät sähköistä ajanvarausta mahdollisuuksien mukaan.  Linkki sähköiseen ajanvaraukseen löytyy osoitteesta www.kalliopp.fi -> Siirry sähköiseen ajanvaraukseen.  Rokotusaikoja on tällä hetkellä hyvin tarjolla, joten oma rokotusaika kannattaa varata nyt!

Riskiryhmiin kuuluvat voivat varata rokotusaikoja vain puhelimitse, p. 040 635 5450 tai 040 635 5449. Puhelinajanvaraus on avoinna keskiviikkoisin ja torstaisin klo 9–16 tai niin kauan kuin rokotusaikoja on annettavana. 

Huomaathan, että jos rokotusaikoja on annettavana runsaasti, puhelinajanvarausta pidetään auki myös muina päivinä. Esimerkiksi tänään maanantaina aikoja voi varata klo 16 saakka. Kerromme näistä poikkeavista aukioloajoista nettisivuillamme osoitteessa www.kalliopp.fi sekä Peruspalvelukuntayhtymä Kallion Facebook-sivulla. Seuraathan ilmoitteluamme!    

Julkaisuaika

Yritysten kustannustuki

Yritysten kustannustuki

Kustannustuen kolmas kierros 27.4.—23.6.2021
Kustannustuen haku käynnistyy 27.4. klo 9.00

Kustannustuen kolmas hakukierros järjestetään 27.4.—23.6.2021.
Haettavissa olevan tuen tukikausi on 1.11.2020–28.2.2021.
Tukea haetaan Valtiokonttorin sähköisen asiointipalvelun kautta.

haekustannustukea.fi

Julkaisuaika

Rokotusaikoja varattavissa

Koronarokotusten puhelinajanvaraus on nyt auki. Linjoilla on rauhallista, nyt on hyvä hetki soittaa!  

Varaa aika numerosta 040 635 5450 tai 040 635 5449.

Ajanvarausvuorossa ovat

- riskiryhmään 2 kuuluvat 16-64-vuotiaat,

- riskiryhmään 1 kuuluvat 16-64-vuotiaat sekä

- kaikki 65-vuotiaat ja sitä vanhemmat.

Riskiryhmien rokotusaikoja voi varata vain puhelimitse.

Julkaisuaika

Koronatilanne 22.4.21 rokotusaikoja varattavana

Rokotusajanvarauksesta pyydettiin välittämään sellaiset terveiset, että tällä hetkellä linjoilla on rauhallista. Nyt on hyvä hetki soittaa! Kuva poistettu.

Varaa aika numerosta 040 635 5450 tai 040 635 5449.

Riskiryhmiin kuuluvat voivat varata rokotusajan vain puhelimitse.

65-vuotiaat ja sitä vanhemmat voivat varata rokotusaikoja myös netissä.

Puhelinajanvaraus on avoinna tänään torstaina klo 16 saakka sekä huomenna perjantaina klo 8.30 alkaen.

Julkaisuaika

Myytävänä

Myydään

Alavieskan kunta myy Huutokaupat.com- sivustolla kaksi omakotitalotonttia Alavieskan asemakaava-alueella eniten tarjoavalle:

Ämmänkallion alueella Huhujankuja 2- osoitteessa omakotitalotontti korttelissa 318, tontti 1. Tontin pinta-ala on 1 300m2 ja rakennusoikeus 260k-m2. Kunnanhallitus on määrittänyt tontin alimmaksi myyntihinnaksi 520€.
Kohdenumero 2678049

Kivihaan uudistetulla alueella Kivihaantiellä omakotitalotontti korttelissa 323, tontilla 4. Tontin pinta-ala on 6 089m2 ja rakennusoikeus 1 217k-m2. Kunnanhallitus on määrittänyt tontin alimmaksi myyntihinnaksi 6089€.
Kohdenumero 2678117

Uudelle omakotirakentajalle on lisäksi etuna ilmainen vesiliittymäsopimus. 

Ohessa Alavieskan kunnanhallituksen hyväksymät myyntiehdot. Tonttien hinta alv. 0%. 

Ostaja maksaa kaupankäynnistä aiheutuvat kustannukset, kaupanvahvistajan palkkion sekä kohteen lainhuuto- ja rasitustodistusmaksut sekä maksun kiinteistörekisteriotteesta.
Lisätietoja kohteesta antaa
kunnaninsinööri Tuomas Häggman: tuomas.haggman@alavieska.fi, 0445395287 
kunnanjohtaja Kari Pentti: kari.pentti@alavieska.fi, 0505590450

Julkaisuaika