Kunnantoimisto suljettu

Kunnantoimisto on suljettu  26 - 27.5.2022

Kiinteistönhoito ja vesilaitospäivystys  044 - 5395 295

Julkaisuaika

Ulkoilutapahtuma Linnakalliolla

               

                         Sydän kerho ja image-20220518160345-1

                       Alavieskan kunnan

              vanhus- ja vammaisneuvosto

                             järjestää

              ULKOILUTAPAHTUMAN

 Linnakalliolla ma 6.6.22 klo 12.00 alkaen

  Kimppakyydit Alavieskan torilta klo 11.30.

 

Sydänkerho tarjoaa makkarat ja vanhus- ja vammaisneuvosto pullakahvit sisällä.
Sydänkerho järjestää myös pientä ohjelmaa ja tutustutaan Linnakallion alueeseen.

                     Lämpimästi tervetuloa!

Julkaisuaika

Ppky Kallion tiedote kesäajasta 2022, koronarokotukset jatkuvat

PPKY KALLION TIEDOTE

Kallion toimintoja supistetaan kesällä. Koronarokotukset jatkuvat.  

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion terveyspalveluiden toimintaa supistetaan kesällä seuraavasti:  

 • Alavieskan terveyskeskuksen vastaanotto ja laboratorio sekä neuvola ovat suljettuna 27.6.–24.7.2022. 
 • Sievin terveyskeskuksen vastaanotto ja laboratorio ovat suljettuna 18.7.–7.8.2022.  
 • Alavieskan hammashoitola on suljettu 27.6.–8.8.2022.   
 • Sievin hammashoitola on suljettu 1.7.–29.7.2022.   
 • Ylivieskan vuodeosastolta suljetaan 15 potilaspaikkaa ajalla 11.6.–15.8.2022. 

Suluilla pyritään rajaamaan kesäajan sijaistarvetta. 

 

Koronatilanne Kallion alueella 

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella koronavirustilanne on hellittämässä, vaikka tautia edelleen on liikkeellä. Lisäksi A-influenssaa on liikkeellä lisääntyvässä määrin.   

Yleisestä maskien käytöstä on luovuttu, mutta maskien käyttöä suositellaan kuitenkin edelleen julkisissa sisätiloissa ja liikennevälineissä koronaepäilyn vuoksi hoitoon tai testiin mentäessä, tai jos joudutaan liikkumaan kodin ulkopuolella hengitystieoireisena tai tiedossa olevan altistuksen jälkeen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä maskia käytetään edelleen sellaisissa tilanteissa, kun ollaan lähikontaktissa asiakkaisiin ja potilaisiin.
Maskia voi käyttää myös oman harkinnan mukaan.

Terveydenhuollossa hengitystieoireiset potilaat hoidetaan erityisjärjestelyin ja heille suositellaan maskia sisätiloihin saavuttaessa.

Tarkemmat toimintaohjeet saa soittamalla vastaanottoon ennen käyntiä.  

 

Neljäs koronarokotus 

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio tarjoaa neljättä rokoteannosta yli 65-vuotiaille hauraille ja monisairaille henkilöille, jotka eivät pärjää yksin kotona.
THL suosittelee neljättä koronarokoteannosta 12 vuotta täyttäneille voimakkaasti immuunipuutteisille. Tehosteannos voidaan antaa, kun kolmannesta annoksesta on kulunut 3–4 kuukautta.
Päivittyvä lista rokotusajoista ja –paikoista löytyy nettisivuiltamme osoitteesta www.kalliopp.fi/koronarokotukset.  

Julkaisuaika

Varhaiskasvatuksen kesä

Keltasirkun ja Peukaloisen päiväkodin ryhmiä yhdistellään 6.6.-7.8.2022 välisenä aikana. Vuorohoitoa tarvitsevat ja pääsääntöisesti alle 4- vuotiaat toimivat Peukaloisessa (Oikopolku 4) ja 5-6 -vuotiaista kootaan ryhmä Keltasirkun uudelle puolelle. Huoltajat saavat tiedon toukokuun aikana.
Keltasirkku menee kiinni kokonaan 23.6.2022 ja vain Peukaloinen on avoinna siitä eteenpäin. Ryhmien omat puhelinnumerot toimivat.
Kesäaikana hoitoa voidaan tarjota vain työn takia.

Julkaisuaika

Pesä pörriäiselle- kampanja

Pesa porriaiselle
Kuva: Juho Jaakkonen

Alavieskan kunnan Pesä pörriäiselle -kampanja haastaa alavieskalaiset sekä muut kunnat ympäri Suomen säästämään pölyttäjille ja hyönteisille luontaisia elinympäristöjä.

Pölyttäjien hälyttävään vähenemiseen maapallolta vaikuttaa muun muassa niiden luontaisten elinympäristöjen väheneminen.

Alavieskan kunta haastaakin kaikki kuntalaiset luomaan pörriäisille pesäpaikkoja jättämällä oman kotipihan nurmikosta kymmenyksen ajamatta kesän ajan.
Samalla Alavieska haastaa kunnat ympäri Suomen mukaan kampanjaan säästämään hyönteisille luontaisia elinympäristöjä.

 

image-20220516104117-3
Logon suunnittelu: Aada Heikurainen ja Roosa Laitala

Kunta valmistelee kampanjaan liittyen omien alueiden niityttämisesitystä.

Jo tänä kesänä osa kunnan nurmimaista jätetään ajamatta, ja tuleviksi kesiksi tavoitteena on päättää tietyt niitytettävät alueet.
Nämä alueet tullaan merkitsemään maastoon ja kyläkuvaan.
Sekä tämän kesän nurminiityt että tulevat isommat niittyalueet valitaan niin, että ne sopivat luontevasti kunnan kulttuurimaisemaan.

Pesä pörriäiselle -kampanja on tullut Alavieskassa esiin osana kunnan hyvinvointisuunnitelmaa ja kuntastrategiaa.
Yksi hyvinvointisuunnitelman kärkiteemoista vuosina 2022–2025 on elinympäristön kehittäminen, asuntotuotanto ja liikunta- ja virkistyspaikkojen kehittäminen.
Pesä pörriäiselle -kampanja on osa tätä teemaa, sillä se lisää koko maapallon hyvinvointia ja terveyttä, ja näin myös kuntalaisten. Samalla se lisää asukkaiden elinympäristön viihtyisyyttä

Julkaisuaika

Pohjois-Pohjanmaan alueellisen COVID-19 koordinaatioryhmän suositukset

Pohjois-Pohjanmaan alueellisen COVID-19 koordinaatioryhmän suositukset  

Pohjois-Pohjanmaalla toimii alueellinen koordinaatioryhmä STM:n edellyttämän alueellisen viranomaistyön organisoimiseksi ja toimenpiteiden koordinoimiseksi. Koordinaatioryhmä kokoontuu säännöllisesti ylläpitämään tilannekuvaa ja arvioimaan epidemiatilannetta, alueellisia suosituksia sekä rajoituksia eri kriteerien pohjalta.

Koordinaatioryhmä kokoontui tiistaina 26.4.2022. Pohjois-Pohjanmaan koronaepidemiatilanne on säilynyt huhtikuun loppupuolella tasaisena. Vaikka tautia on edelleen liikkeellä paljon, sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrät ovat lähteneet laskuun. Ryhmä linjasi, että yleisestä maskisuosituksesta luovutaan Pohjois-Pohjanmaalla THL:n päivitetyn suosituksen mukaisesti.

Koordinaatioryhmän suositukset Pohjois-Pohjanmaalle

Suositukset ovat voimassa koko Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella.

Tapahtumat ja yleisötilaisuudet

Maskisuositukset (koskevat yli 12-vuotiaita)

Kasvomaskin käyttöä suositellaan julkisissa sisätiloissa ja liikennevälineissä, jos  

 • hakeudut koronaepäilyn vuoksi hoitoon tai testiin
 • sinulla on hengitystieinfektion oireita, mutta sinun on välttämätöntä liikkua kodin ulkopuolella
 • tiedät altistuneesi koronavirukselle, esimerkiksi perheessäsi on todettu tartunta, mutta et voi välttää kodin ulkopuolisia lähikontakteja.
 • sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä maskia käytetään edelleen sellaisissa tilanteissa, kun ollaan lähikontaktissa asiakkaisiin ja potilaisiin.

Ikääntyneet ja riskiryhmät

 • julkiset ja yksityiset palveluntuottajat noudattavat toiminnassaan tehostettuja suojaustoimenpiteitä, joilla varmistetaan korkean sairastumisriskin ryhmien suojaaminen koronavirustartunnalta.
 •  toimenpiteissä noudatetaan THL ja sairaanhoitopiirin ohjeistusta.

Hygieniaohjeet

Julkaisuaika

Harrastamisen suomen malli

Harrastamisen suomen malli

Mun harrastus - Alavieska harrastaa 

Meillä on paljon kerhoja kuntamme oppilaille. 

Harrastukset luovat hyvinvointia!

Julkaisuaika

Perheparkki kokoontuu jälleen

Lapsiperheille suunnattu perheparkki käynnistyy esioppilaiden ip- tiloissa ensi viikolla. Huomaa myös mahdollisuus lapsiparkkiin esim. asiointikäyntien ajaksi, teethän etukäteisvarauksen. Kotona olevat lapsiperheet : Tervetuloa ! 

 

Julkaisuaika

Hyvinvointia Alavieskaan -logo

Hyvinvointia Alavieskaan –logo

Alavieskaan on luotu Hyvinvointia Alavieskaan –logo. Logon voi ottaa käyttöön saman tien.

Hyvinvointia Alavieskaan –logon tarkoitus on tehdä näkyväksi hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa Alavieskassa.

Logoa saavat käyttää kaikki kunnan, järjestöjen ja yksityisen puolen toimijat Alavieskan kunnassa järjestettävässä hyvinvointia ja terveyttä edistävässä työssä.

Logon voi laittaa toiminnasta kertoviin julkaisuihin, julisteisiin, nettisivuille tai someen. Logoa saa käyttää myös yrityksen mainonnassa ja näyteikkunoissa tms.

Meillä Alavieskassa tehdään jo paljon hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa niin kunnan kuin yritysten, järjestöjen, kolmannen sektorin toimijoiden sekä yksityisten kuntalaisten toimesta.

Alavieskan kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen Hyte-työryhmä äänesti yhtenäiskoulun oppilaiden tekemistä logoista valitun sekä määrittivät logon käyttöohjeet. Logon tekijät ovat Aada Heikurainen ja Roosa Laitala.

Nyt vain logoa käyttämään!

hyvinvointilogo

Julkaisuaika

Ympäristönsuojelumääräysten laatiminen

Alavieskan kunnan tekninen lautakunta on päättänyt 22.3.2021 § 11 kuntakohtaisten ympäristönsuojelumääräysten laatimisesta Alavieskaan. Ympäristönsuojelumääräyksillä kunta voi antaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisiksi katsomiaan paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä. Seuraavassa vaiheessa määräyksistä ja niiden perusteluista laaditaan luonnos, joka tulee yleisesti nähtäville kunnan nettisivuille. Ympäristönsuojelumääräykset on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2022 aikana.

Julkaisuaika

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuksen parissa on aloittanut sosionomina Elina Komulainen 9.8.2021. Tehtävä ja nimike on uusi ja Elinan tapaa jatkossa kaikissa ryhmissä käymässä henkilöstön lisävahvuutena. Lisäksi hänen työtehtäviinsä kuuluu erityisesti huoltajien kanssa käytävät (aloitus) keskustelut ja "Lapset puheeksi"-keskustelut. Itsekin voi olla aloitteentekijänä lasta tai perhettä koskevassa asiassa tai huolessa, jossa tarvitsee juttukaveria. Elina voi tulla myös kotikäynnille. Elinan tavoittaa puhelinnumerosta 044 5395 444, varmimmin maanantaisin ja perjantaisin.

Julkaisuaika