Haastattelukutsu: Hyvinvoinnin edistämisen palvelukokonaisuuden kehittäminen

Hei Pohjois-Pohjanmaan asukas!

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue kehittää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelukokonaisuutta. Osana tätä työtä selvitämme sekä Pohteen alueen asukkaiden että ammattilaisten tarpeita, toiveita, odotuksia ja tottumuksia liittyen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.

Tavoitteena on ymmärtää eri näkökulmista, millaisia kokemuksia ja näkemyksiä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluiden käyttämiseen, niihin hakeutumiseen ja niiden tuottamiseen sekä hyvinvoinnista huolehtimiseen ja sairauksien ennaltaehkäisyyn ylipäätään liittyy. Kuulisimme haastattelussa mielellämme sinun ajatuksiasi.

Haastattelu toteutetaan ryhmähaastatteluna etäyhteyksin Teamsissa. Sen kesto on noin kaksi (2) tuntia. Haastattelu on anonyymi ja tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Haastattelu litteroidaan ja siitä tehdään paikan päällä muistiinpanot, mutta kenenkään osallistujan näkemyksiä ei julkaista nimellä missään. Haastattelun toteuttaa Pohteen kumppani Kaskas.

Lisätietoja  ja ilmoittautuminen Pohteen sivuilta: https://pohde.fi/ajankohtaista/uutiset/haastattelukutsu-hyvinvoinnin-edistamisen-palvelukokonaisuuden-kehittaminen/

Julkaisuaika

Jokiniituntien tiesuunnitelmaa ja asemakaavoitusta koskeva yleisötilaisuus 16.4.2024 klo 17.00-19.00

Kaikille avoin tiesuunnitelmaa ja asemakaavoitusta koskeva yleisötilaisuus pidetään tiistaina 16.4.2024 klo 17.00-19.00 Alavieskan kunnan valtuustosalissa, osoitteessa Pappilantie 1, Alavieska.

Yleisötilaisuuteen on mahdollista osallistua myös Teamsin välityksellä.

Teams-linkki julkaistaan https://vayliensuunnittelu.fi/suunnitelma/1.2.246.578.5.1.2724077185.2336876285/suunnittelu osoitteessa kaksi tuntia ennen tilaisuuden alkua.

Julkaisuaika

Alavieskan kunnan asukastiedote

Kalajoen tulvatilanne 12.4.2024

Tulvivan Kalajoen vesi on noussut ennätyskorkealle Alavieskassa. Tulvatilanne elää koko ajan ja voi muuttua äkillisesti. Tietoa tulvatilanteesta ja ennusteista: www.vesi.fi/vesitilanne sekä X:ssä @POPtulvat https://twitter.com/POPtulvat  

Tilanteen vastuuviranomainen on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Pelastustoiminnasta ja omaisuusvahinkojen torjunnasta vastaa Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos. 

Hätätilanteessa

 • Tulvatilanteessa on tärkeintä pitää huolta omasta ja perheen turvallisuudesta. Tulvaveden uhatessa henkilöitä tai omaisuutta soita 112.
 • Mahdollinen hätämajoituksen tarve selvitetään yhdessä pelastusviranomaisen kanssa.

Kotien tulvatorjunta

 • Ohjeita tulvantorjuntaan löydät pientalon tulvaturvallisuusoppaasta: https://vesi.fi/aineistopankki/wp-content/uploads/2022/05/Pientalon_tulvaturvallisuusopas-1.pdf
 • Tuki viemärit, rummut ja salaojat, rakenna tilapäinen suojapenger talosi ympärille tai ympäröi talon alaosa muovilla ja pidä suojapenkereen sisäpuoli pumpulla kuivana.
 • Mikäli tulva nousee uhkaavan lähelle, katkaise sähkö pääkytkimestä, ota vaarassa olevat sähkölaitteet pois toiminnasta. Älä koske kastuneisiin sähkölaitteisiin.
 • Sulje kaikki kaasuventtiilit ja öljylämmityksen venttiilit.
 • Jos mahdollista, ota kuvia tulvasta ja vahingoista – nopeutat vakuutuskorvauspäätöstä.
 • Alavieskan kunta toimittaa pientalojen tulvantorjuntaan mursketta ja muovia mahdollisuuksien mukaan. 
 • Mikäli viemäri ei vedä tai vesi tulee viemärin kautta asuntoon sisälle, ota yhteyttä kuntaan.
 • Ota yhteyttä tekninen johtaja Ossi Laakso 044 5395 288

Liikenteessä

 • Pysy poissa tulvavedestä. 
 • Varo virtaavaa tulvavettä – jo 15 cm syvä virtaava vesi voi kaataa ihmisen.
 • Aja varovasti. Tulvavesi voi katkaista tieyhteydet, täyttää alikulkusillat, ja aiheuttaa tierakenteiden tai siltojen huuhtoutumisen virtaavan veden mukana.
 • Älä koskaan aja autoa tulvivalle tielle. Jo 45–60 cm syvyinen vesi voi saada auton kellumaan ja kulkeutumaan syvempään veteen aiheuttaen hukkumisriskin matkustajille. Jos auto sammuu, jätä auto ja hakeudu korkeampaan maastoon.
 • Alavieskan taajamassa Kalajoen ylittävä silta on tulva-alueella. Sillan tilannetta seurataan ja se saatetaan joutua sulkemaan pelastuslaitoksen näin päättäessä. Alueella on tarvittaessa liikenteenohjaus.

Lapset ja nuoret 

 • Tulvavesi ei ole leikkipaikka ja tulviva vesi voi olla saastunutta.
 • Tulvaveden alta on mahdotonta havaita ojia tai kuoppia. Tämä aiheuttaa kaatumisvaaran, jolloin voi joutua veden varaan ja uppeluksiin. 
 • Jäälautat ja voimakas veden virtaus ovat arvaamaton yhdistelmä. Jääpadot voivat lähteä liikkeelle äkillisesti ja voimakas virtaus vie aikuisenkin äkkiä mukanaan. 
 • Älä päästä lapsia tulva-alueelle tai veteen. 
 • Tulvaveden peittämiä leikkipuistoja ei saa käyttää.

Mediatiedusteluihin vastaa kunnanjohtaja Kari Pentti 050 5590 450.

Julkaisuaika

TULVA EI OLE LEIKIN ASIA

Nopeasti nouseva Kalajoen tulvavesi on peittänyt Alavieskassa mm. kunnantalon takana olevan leikkipaikan sekä muita paikkoja keskustaajamassa. Tulvavesi kiinnostaa lapsia ja nuoria, mutta on tärkeää ymmärtää, että tulvavesi ei ole leikkipaikka.

Tulvavesi peittää alleen syvätkin ojat ja kuopat, eikä niitä voi läheltäkään havaita. Tämä aiheuttaa kaatumisvaaran, jolloin voi joutua veden varaan ja uppeluksiin. Jäälautat ja voimakas veden virtaus ovat arvaamaton yhdistelmä. Jääpadot voivat lähteä liikkeelle äkillisesti ja voimakas virtaus vie aikuisenkin äkkiä mukanaan. Tulva-alue aiheuttaa pahimmillaan hengenvaaran ja erityisesti lasten ja nuorten tulva-alueiden ihailua tulee ohjata ja valvoa. 

Ethän päästä lapsia tulva-alueelle tai veteen. Tulvaveden peittämiä leikkipuistoja ei saa käyttää. 

Kiitos, että jaat tietoa asiasta.

Julkaisuaika

Tulvavesi katkaissut teitä

Tulvavesi on katkaissut Sarparannantien ja Niittypolun. Talojen asukkaita kehoitetaan tekemään kiinteistöille tulvasuojauksia. Kunta toimittaa mursketta Sarparannantielle. 
Välttäkää turhaa liikkumista alueella.

Julkaisuaika

Tulvatiedote 12.4.2024

Tulvasuojellulisiin toimenpiteisiin toimitetaan mursketta mahdollisuuksien mukaan

-ota yhteyttä tekninen johtaja Ossi Laakso 044 5395 288

Omaisuus- ja henkilövahinkojen uhatessa soita 112

Mediatiedusteluihin vastaa kunnanjohtaja Kari Pentti 050 5590 450

Tilannetiedotus klo 12 kunnantalon valtuustosalissa, mukana myös pelastuslaitoksen ja ELY:n edustaja

Lisätietoja:

Jokialueiden vesitilanteisiin ja tulvaennusteisiin voi tutustua vesi.fi palvelussa: 
Lestijoki, Kalajoki, Pyhäjoki, Siikajoki, Pattijoki, Oulujoki, Kiiminkijoki, Iijoki, Kuivajoki

Vesitilanne ja muut ennusteet verkossa:
Pientalon tulvaturvallisuusopas (Youtube)
Vesitilanne ja ennusteet (www.vesi.fi/vesitilanne)
Pohjois-Pohjanmaan tulva- ja vesistötietoa @POPTULVAT (X ent.twitter.com)

 

Julkaisuaika

Tulvatiedote 11.4.2024

Tulvatiedote 11.4.2024 klo 19.17

Alavieskan keskustan alueella Kalajoen rannassa viemärit ovat täynnä jokivettä.

Julkaisuaika

Alavieskan keskustan Kalajoen ylittävä silta on suljettu päivitetty

Klo 13.11 silta on avoinna jälleen ja pelatuslaitos seuraa tilannetta.

Silta voidaan sulkea uudelleen.

 

Klo 12.56:

Varotoimenpiteenä Alavieskan keskustan Kalajoen ylittävä silta on suljettu moottoriliikenteeltä ja jalankulkijoilta.

Tilannetta seurataan ja sulku saattaa päättyä pelastuslaitoksen näin päättäessä.

Julkaisuaika

Avustushaku avoinna 1.-30.4.2024

Alavieskan kunta ilmoittaa haettavaksi vuoden 2024 avustuksia seuraavasti:
1) Yleishyödylliset avustukset mukaan lukien avustukset kylien kehittämiseen.

2) Liikuntatoimen, kulttuuritoimen ja nuorisotoimen avustukset paikallisille yhdistyksille ja nuorten itsensä järjestämän toiminnan tukemiseen.

3) Kulttuuriapurahat yksityisille. 

4) Yksityistie- ja metsätieavustukset Tekninen lautakunta ilmoittaa haettavaksi avustukset Alavieskan kunnan alueella olevien yksityisteiden ja metsäteiden kunnossapitoon vuodelle 2024. Yksityisteiden kunnossapitoavustusta myönnetään vähintään 50 m:n pituiselle yksityistielle, jolla on vakituista asutusta. Tarkemmat avustuskriteerit ja tarkemmat ohjeet löytyvät kunnan nettisivuilta. Avustusta haetaan vuosittain sähköisellä lomakkeella huhtikuun aikana 1.4.2024 – 30.4.2024. 

Kohdan 1 avustuksia haetaan kunnanhallitukselta,

kohtien 2 ja 3 sivistys- ja hyvinvointilautakunnalta ja

kohdan 4 tekniseltä lautakunnalta. 

1–3 kohtien hakemukseen tulee liittää tilinpäätös, toiminta- ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2023, toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2024 sekä käyttötilitys vuoden 2023 avustuksesta.

Lisätietoja:
Katariina Yliverronen            044 5395 214                          
kohtaan 1    Kari Pentti         050 5590 450                        
kohdat 2–3 Tuulia Säkkinen 044 5395 259                
kohtaan 4    Ossi Laakso       044 5395 288                      

Avustuksia haetaan 1.–30.4. välisenä aikana sähköisellä lomakkeella Kunta-Akkunassa osoitteessa https://akkuna.fi/

 

Julkaisuaika

Kysely nuorille

Alavieska on mukana Oulun Eteläinen NUPS hankkeessa.

Hankkeessa toteutettavalla mielipidekyselyssä halutaan tietää nuorten (6–28-vuotiaiden) mielipide hankealueella toteutettavasta nuorisotyöstä, elikkä miten tärkeäksi nuoret kokevat eri nuorisotyön osa-alueet ja koetaanko, että niitä on riittävästi.

Kysely toteutetaan verkossa Google Forms-kyselynä ja siihen vastataan anonyymisti. Kyselyssä ei kerätä henkilö- tai yhteystietoja.

Nuori, toivomme osallistumistasi kyselyyn. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista ja se vie aikaasi noin 5 minuuttia.

Kyselyyn pääset vastaamaan 30.4.2024 asti alla olevasta linkistä. Kiitos vastauksestasi!

https://forms.gle/hsgGByn6rBH4hh826

 

 

Julkaisuaika

Hyvinvointia maahanmuuttajaperheille -hanke

Hyvinvointia maahanmuuttajaperheille-hanke 01.01.24 - 31.12.2025

Hankkeen aikana järjestetään matalan kynnyksen toimintaa maahanmuuttajaperheille, sekä koulutusta ja ohjausta heille ja heidän kanssaan toimiville ammattilaisille.
 

Tavoitteena on, että hankkeen alueella on toimiva maahanmuuttajaverkosto, maahanmuuttajaperheiden palveluilla on selkeä toimintamalli sekä maahanmuuttajaperheiden osallisuuden ja toimintakyvyn vahvistuminen.

 

hyvinvointia maahanmuuttajaperheille -hanke

Well-being for immigrant families -project

Julkaisuaika

Terve Päivä -palvelu

Terve Päivä -palvelu

Alavieskan kunta tarjoaa nyt kuntalaisille mahdollisuuden osallistua ilmaiseksi Terve Päivä palveluun (norm. 179,40€). Palvelun käyttöön tarvitset vain tietokoneen tai kännykän ja pankkitunnukset terveydenhuollon palvelun vahvaa tunnistautumista varten.

Ilmoittautuminen alkaa 8.1.2024 klo 9.00. Ilmoittautumiset lähetetään Alavieskan kunnan sähköpostiin osoitteeseen: alavieskan.kunta@alavieska.fi

Seitsemän ensimmäistä saa tunnukset verkkokurssille. Heille ilmoitetaan asiasta erikseen sähköpostilla. Seitsemän ensimmäistä saa tunnukset kunnantalolta Katariina Yliverroselta tai Tuula Kauppiselta.

Terve päivä

 

 

 

 

Julkaisuaika

Pohteen puhelinvaihde aloittaa toimintansa loppiaisen jälkeen

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen puhelinvaihde aloittaa toimintansa loppiaisen jälkeen 10.1.2024.

Pohteen puhelinvaihde palvelee asiakkaita numerossa 08 669 9500 maanantaista perjantaihin kello 7-19.

Puhelinvaihde auttaa asiakasta löytämään oikean Pohteen asiakaspalvelunumeron. Puhelinvaihde voi yhdistää asiakkaan myös suoraan palvelunumeroon. Omaisten tulee kysyä potilaan vointia ensisijaisesti suoraan potilaalta itseltään, mutta tarvittaessa Pohteen puhelinvaihde auttaa myös tässä asiassa.

Pohde ei peri asiakkailta maksua puhelinpalveluista. Asiakkaan oma puhelinoperaattori veloittaa kuitenkin puheluista normaaliin tapaan asiakkaan liittymäsopimuksen mukaisen hinnan, kun asiakas soittaa Pohteen puhelinvaihteeseen.

Oulun yliopistollisen sairaalan OYSin puhelinvaihde yhdistyy Pohteen puhelinvaihteeseen 10. tammikuuta. OYSin puhelinvaihde lopettaa toimintansa ja jatkossa asiakkaiden käytössä on vain yksi puhelinvaihde, johon voi soittaa. OYSin puhelinvaihteeseen tulevat puhelut ohjataan automaattisesti Pohteen uuteen puhelinvaihteeseen.

Myöhemmin keväällä käynnistyy Pohteen asiakas- ja neuvontapalvelu.

Pohteen palvelujen ja palvelupaikkojen yhteystiedot löytyvät myös verkkosivuilta osoitteesta www.pohde.fi.

Julkaisuaika

Sisäilmatyöryhmän tiedote Päiväkoti Peukaloisesta

Tiedote Alavieskan kunnan päiväkoti Peukaloisen lasten vanhemmille sekä henkilökunnalle

Tiedotteen laatija: Alavieskan kunnan päiväkoti Peukaloisen sisäilmatyöryhmä

Tiedote:

Alavieskan kunnan päiväkoti Peukaloisen henkilökunnan jäseniltä on tullut viestiä tekniselle toimelle, että osa henkilöstöstä oirehtii joissain Peukaloisen tiloissa. Alavieskan kunta on teetättänyt asian johdosta Peukaloiseen kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen kesällä 2023.  Asian johdosta on myös perustettu Peukaloisen sisäilmatyöryhmä, jonka kokoonpanosta kooste tiedotteen lopussa. 

Kuntotutkimuksessa havaittiin pistemäisesti mm. epätiiviitä rakennusosien liitoksia alapohjassa, ulkoseinien alaosissa ja osassa kantavien väliseinien alaosia. Haitallista raja-arvot ylittävää kosteutta havaittiin vain vähäisessä määrin yhdessä alapohjan mittauskohdassa. Kuntotutkimuksessa tehtiin myös LVI-järjestelmään aistinvarainen kuntotutkimus. Ilmanvaihtojärjestelmän puhtaudessa havaittiin puutteita sekä riittämätöntä ilmanvaihtoa osassa rakennusta. LVI-järjestelmän osalta tehtiin korjaustoimenpiteitä syyslomaviikolla.  Kohteeseen tekivät kohdekäynnin 7.11.2023 ympäristöterveydenhuolto sekä kunnan tekninen toimi. Kohteeseen on 14.11.2023 tehnyt käynnin myös ilmanvaihto- ja automaatioasiantuntija. Kohdekäyntien perusteella havaittiin mahdollisesti yhdeksi merkittäväksi sisäilmaa heikentäväksi tekijäksi ilmanvaihdon puutteellinen toimivuus osassa rakennusta sekä epätiiviit rakennusosat, kuten ikkunoiden riittämätön tiiveys (kylmä vedon tunne). Asioiden korjaamiseksi on tarkoitus tehdä mm. seuraavat toimenpiteet talven 2023 aikana:

 • Ilmanvaihtokanaviston puhdistus ja ilmamäärien mittaus sekä ilmanvaihdon tasapainotus
 • Hiilidioksidi- ym. olosuhdemittaukset ja kosteusmittaukset alapohjaan
 • Sisärakennusosien (lattia ja väliseinien alaosat) tiivistyksiä ja lisätutkimuksia, ikkunoiden tiivistys

Tutkimusten pohjalta korjausten on tarkoitus jatkua rakennuksen sisäpuolella keväällä tai kesällä 2024. Sisäilmatyöryhmään kuuluvat mm. sivistys- ja hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, työterveyshuollon edustaja, ympäristöterveyden edustajat, pääluottamusmies, työsuojeluvaltuutettu, työsuojelupäälikkö, päiväkodin johtaja, sekä tekninen johtaja ja kunnaninsinööri. 

Sisäilmatyöryhmä on todennut raportin ja kohdekäyntien jälkeen, että päiväkoti Peukaloisen tiloissa voidaan jatkaa toimintaa normaalisti. Korjaus- ja puhdistustoimenpiteet tullaan tekemään päiväkotitilojen ollessa kiinni. Mikäli koet tai lapsesi kokee oirehtivansa jossain tilassa, ottakaa yhteyttä päiväkodin johtajaan tai työterveyshuoltoon. Sisäilmatyöryhmä antaa seuraavan tiedotteen keväällä 2024, ennen kesälomakauden alkua.

Alavieskassa 16.11.2023, päiväkoti Peukaloisen sisäilmatyöryhmä, psta kunnaninsinööri Tuomas Häggman

Julkaisuaika