Kaavoitus ja tontit

Alavieskan kaavakartta -sivusto, päivitetty 6.4.2021.
Kunnanvaltuuston 13.12.2021 hyväksymä kaavoituskatsaus 2021 -tiedosto.

Keskustan osayleiskaava. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 11.11.2013.

Alavieskan kehityskuva -tiedosto ja kartta -tiedosto.
Reitistöjen yleissuunnitelma selostus -tiedosto ja kartta -tiedosto.

Tonttipörssi
 

Kivihaan alue

Kunnanvaltuusto on 22.2.2021 hyväksynyt asemakaavan muutoksen Kivihaan alueella.

 

Tonttien myyntihinnat

Kunnanhallituksen 27.1.2020 § 14 päätöksen mukaiset tonttien myyntihinnat ovat:

Alue Kortteli Tontit kpl Hinta
Kivihaka 323-331 14 3,50 €/m2
Ämmänkallio 316,318,320 5 1,00 €/m2
Ämmänkallio 315 1 1,00 €/m2
Ämmänkallio 319 3 1,00 €/m2
Laidunpuisto/Sarparanta   5 3,50 €/m2
Kauhaperkkiö   2 3,50 €/m2
Keskusta Hajatontit 2 3,50 €/m2
Kähtävä   3 1,00 €/m2

Tuulivoimapuistot

Saarenkylä-Vieskanjärvi

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan 13.1.2014 § 4.
Osayleiskaava
Kaavaselostus

Kytölä

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan 17.3.2014 § 9.
Osayleiskaava
Kaavaselostus

Hangaskurunkangas

Kaavaluonnos
Selostus
OAS
Havainnekuvat
Arkeologinen inventointi
Arkeologinen täydennysinventointi
Melumallinnus
Välkemallinnus
Luontoselvitys
Asukaskysely
 

Verkasalo

OAS
YVA-ohjelma
Verkasalon yleisötilaisuuden esitys

Yhteystiedot:
Kunnanjohtaja
Kari Pentti
050 5590 450

Kunnaninsinööri
Tuomas Häggman
044 5395 287

sähköpostit muotoa:
etunimi.sukunimi@alavieska.fi