Talousvesihuolto

Kunnan vesihuoltolaitos toimittaa talousvettä lähes kaikkiin Alavieskan talouksiin.

Vesi on hyvälaatuista pohjavettä, joka tuotetaan Vesikolmio Oy:n veden ottamoilta Kalajoelta (Käännänkylään) ja Sievistä (muualle pitäjään). Pohjavesitilanteet löydät Vesikolmio Oy:n sivuilta.

Talousveden laatua valvotaan jatkuvalla laaduntarkkailuohjelmalla. Vedestä tutkitaan käytännössä kaikki ominaisuudet, myöskin raskasmetallit. Veden laatu täyttää Sosiaali- ja terveysministeriön talousveden laadulle asettamat laatuvaatimukset ja -suositukset.

Veden pH on noin 7,5.
PH nostetaan kalkkikivialkaloinnilla, joka vähentää kiinteistöjen vesijohtokalusteiden syöpymistä.

Toimittamamme veden kovuus on noin 0,46 mmol/l (n. 2.6 °dH) eli vesi on pehmeää.

Veden kovuus:

0 – 2,1 °dH Hyvin pehmeä
2,1 - 4,9 °dH Pehmeä
4,9 - 9,8 °dH Keskikova
9,8 - 21 °dH Kova
Yli 21 °dH Hyvin kova

1 °dH = 0,18 mmol/l

Veden kovuus (kalsiumin ja magnesiumin määrä vedessä) ilmoitetaan joko saksalaisina asteina (°dH) tai millimooleina (mmol/l).

Pesuainepakkauksissa on yleensä mainittu annostelumäärä erilaisille veden kovuusarvoille. Paras pesutulos meidän vesillä saavutetaan yleensä pienillä annostelumäärillä.