Hallinto-, sivistys-ja hyvinvointi, tekniset-, elinkeino- ja maaseutupalvelut

Hallintopalvelut

Hallintopalvelujen tehtävänä on tuottaa kunnan hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelut.

Vastuualueet
- hallintopalvelut
- henkilöstöpalvelut

Palveluvastaavana toimii kunnanjohtaja.

Hallintopalveluissa ratkaisuvaltaa on jaettu
- henkilöstöjaostolle; ratkaisee henkilöstöhallinnon asioita, siirtänyt osan asioista viranhaltijoiden ratkaistavaksi
- yhteistoimintaryhmälle; ratkaisee yhteistoiminta-asiat kunnan ja henkilöstön välillä sekä työsuojeluun liittyvät asiat
- kunnanhallitukselle; ratkaisee palvelualueen muut asiat

Talous-ja henkilöstöhallinnon palvelut ostetaan Kuntien Hetapalvelut Oy:ltä.

Laskutusohje ja käännetty arvonlisävero

Yhteystiedot hallintopalvelut
Kunnanjohtaja Kari Pentti
050 5590 450

Hallinto- ja talouspäällikkö
Tiina Isotalus
044 5395 250

Toimistosihteeri
arkistoasiat/ilmoitustaulunhoitaja
Katariina Yliverronen
044 5395 214
 
Asiakaspalveluvastaava (asuntoasiat)
Mervi Murto
044 5395 285

Hallintoasiantuntija
Tuula Kauppinen
044 5395 212
 
sähköpostit muotoa:
etunimi.sukunimi@alavieska.fi

 

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut

Sivistyspalvelujen tehtävänä on tukea ja kannustaa ihmisen jatkuvaa kasvua, vastata kasvun tarpeisiin ja kuntalaisten lisääntyvän koulutustarpeen ja vapaa-ajan tuomiin haasteisiin. 

Vastuualueet
- esi- ja perusopetus
- kirjastopalvelut
- kulttuuripalvelut
- vapaa-aikapalvelut ja raittiustyö
- kansalais- ja musiikkiopisto
- liikuntapalvelut
- varhaiskasvatuspalvelut

Sivistyspalveluissa asioita ratkaisee sivistys- ja hyvinvointilautakunta ja palveluvastaavana toimii  sivistys- ja hyvinvointijohtaja Tuulia Säkkinen.

Yhteystiedot sivistyspalvelut
Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, työsuojelupäällikkö
Tuulia Säkkinen
044 5395 259
sähköposti: etunimi.sukunimi@alavieska.fi

Koulun yhteystiedot
Alavieskan yhtenäiskoulu
Koulutie 9
85200 Alavieska

Opettajainhuone 044 5395 330
Kanslia 044 5395 266

Rehtori Perttu Toiviainen
044 5395 459

Sähköpostit muotoa:
etunimi.sukunimi@edu.alavieska.fi

Varhaiskasvatuspalvelut

Päiväkodin johtaja
Helena Häivälä (toimisto päiväkoti Keltasirkussa)
044 5395 243
etunimi.sukunimi@alavieska.fi

Toimistosihteeri
Katariina Yliverronen (kunnantalolla)
044 5395 214
etunimi.sukunimi@alavieska.fi
 

 

Tekniset palvelut

Teknisten palvelujen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää kuntalaisille viihtyisä, turvallinen ja virikkeellinen työ- ja asuinympäristö.

Vastuualueet
- teknisen toimen hallinto
- kuntatekniikan palvelut
- liikenneväylät
- viranomaispalvelut
- ympäristönsuojelu
- ympäristöterveydenhuolto
- tilapalvelut
- vesihuolto

Teknisissä palveluissa asioita ratkaisee tekninen lautakunta ja palveluvastaavana toimii tekninen johtaja Ossi Laakso.

Yhteystiedot tekniset palvelut
Tekninen johtaja
Ossi Laakso
044 5395 288

Kunnaninsinööri
Tuomas Häggman
044 5395 287

Tekninen sihteeri
Jaana Pudas
044 5395 283

Asiakaspalveluvastaava (asuntoasiat, kela-asiat, vesilaitos)
Mervi Murto
044 5395 285

sähköpostit muotoa:
etunimi.sukunimi@alavieska.fi

Elinkeino- ja maaseutupalvelut

Elinkeino- ja maaseutupalvelujen tehtävänä on lisätä kunnan elinvoimaa ja edistää Alavieskassa toimivien yritysten liiketoimintaa. 

Vastuualueet 
- elinkeinojen kehittäminen
- lomitustoiminta
- maaseutupalvelut

Palveluvastaavana toimii kunnanjohtaja Kari Pentti.

Yhteystiedot elinkeino- ja maaseutupalvelut
Kunnanjohtaja, elinkeinopalvelut
Kari Pentti
050 5590 450
kari.pentti (at)alavieska.fi

Elinkeinopalvelut
Kalajoen yrityspalvelukeskus
Elinkeinojohtaja Miia Himanka
044 4691 246
miia.himanka(at)kalajoki.fi

Lomitustyönohjaaja / Toholammin kunta
Liisa Hannula 
040 1519 023
liisa.hannula(at)toholampi.fi

Maaseutusihteeri/Kalajoen kaupunki
Jari Isotalus
044 4691 393
jari.isotalus(at)kalajoki.fi

 

 

Liitetiedostot