Alavieskan kunta ilmoittaa haettavaksi vuoden 2024 avustuksia seuraavasti:
1) Yleishyödylliset avustukset mukaan lukien avustukset kylien kehittämiseen.

2) Liikuntatoimen, kulttuuritoimen ja nuorisotoimen avustukset paikallisille yhdistyksille ja nuorten itsensä järjestämän toiminnan tukemiseen.

3) Kulttuuriapurahat yksityisille. 

4) Yksityistie- ja metsätieavustukset Tekninen lautakunta ilmoittaa haettavaksi avustukset Alavieskan kunnan alueella olevien yksityisteiden ja metsäteiden kunnossapitoon vuodelle 2024. Yksityisteiden kunnossapitoavustusta myönnetään vähintään 50 m:n pituiselle yksityistielle, jolla on vakituista asutusta. Tarkemmat avustuskriteerit ja tarkemmat ohjeet löytyvät kunnan nettisivuilta. Avustusta haetaan vuosittain sähköisellä lomakkeella huhtikuun aikana 1.4.2024 – 30.4.2024. 

Kohdan 1 avustuksia haetaan kunnanhallitukselta,

kohtien 2 ja 3 sivistys- ja hyvinvointilautakunnalta ja

kohdan 4 tekniseltä lautakunnalta. 

1–3 kohtien hakemukseen tulee liittää tilinpäätös, toiminta- ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2023, toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2024 sekä käyttötilitys vuoden 2023 avustuksesta.

Lisätietoja:
Katariina Yliverronen            044 5395 214                          
kohtaan 1    Kari Pentti         050 5590 450                        
kohdat 2–3 Tuulia Säkkinen 044 5395 259                
kohtaan 4    Ossi Laakso       044 5395 288                      

Avustuksia haetaan 1.–30.4. välisenä aikana sähköisellä lomakkeella Kunta-Akkunassa osoitteessa https://akkuna.fi/

 

Julkaisuaika