Hei Pohjois-Pohjanmaan asukas!

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue kehittää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelukokonaisuutta. Osana tätä työtä selvitämme sekä Pohteen alueen asukkaiden että ammattilaisten tarpeita, toiveita, odotuksia ja tottumuksia liittyen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.

Tavoitteena on ymmärtää eri näkökulmista, millaisia kokemuksia ja näkemyksiä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluiden käyttämiseen, niihin hakeutumiseen ja niiden tuottamiseen sekä hyvinvoinnista huolehtimiseen ja sairauksien ennaltaehkäisyyn ylipäätään liittyy. Kuulisimme haastattelussa mielellämme sinun ajatuksiasi.

Haastattelu toteutetaan ryhmähaastatteluna etäyhteyksin Teamsissa. Sen kesto on noin kaksi (2) tuntia. Haastattelu on anonyymi ja tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Haastattelu litteroidaan ja siitä tehdään paikan päällä muistiinpanot, mutta kenenkään osallistujan näkemyksiä ei julkaista nimellä missään. Haastattelun toteuttaa Pohteen kumppani Kaskas.

Lisätietoja  ja ilmoittautuminen Pohteen sivuilta: https://pohde.fi/ajankohtaista/uutiset/haastattelukutsu-hyvinvoinnin-edistamisen-palvelukokonaisuuden-kehittaminen/

Julkaisuaika