Tulvavesi on katkaissut Sarparannantien ja Niittypolun. Talojen asukkaita kehoitetaan tekemään kiinteistöille tulvasuojauksia. Kunta toimittaa mursketta Sarparannantielle. 
Välttäkää turhaa liikkumista alueella.

Julkaisuaika