Fingrid suunnittelee uutta voimajohtoa Kalajoen ja Alajärven välille. Hanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointimenettely on käynnissä. Ympäristövaikutusten arviointiselostus toimitettiin YVA-yhteysviranomaisena toimivalle Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle joulukuussa 2022.

https://www.fingrid.fi/kantaverkko/rakentaminen/hankkeet/jylkka-alajarvi/#yva-menettely

Arviointiselostusta esitellään ti 24.1.2023 klo 17.30 kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa, joka järjestetään sähköisesti. Yleisötilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua tai rekisteröityä. Tilaisuuteen osallistutaan tällä linkillä: https://event.prospectumlive.com/yva-yleisotilaisuus-jylkka-alajarvi. Kysymyksiä voi kirjoittaa tilaisuuden aikana tai jo ennen tilaisuutta saman linkin kautta. Kysymykset näkyvät vain tilaisuuden järjestäjille ja niihin vastataan esitysten jälkeen. Tilaisuus tallennetaan ja tallenne on katsottavissa kahden viikon ajan.

Palautetta voimajohtohankkeen suunnitteluun Fingridissä voi antaa tästä. Kartalla on esitetty alustavan reittisuunnittelun mukaiset YVA-vaiheen voimajohtoreitit. Voimajohtopylväiden paikat selviävät myöhemmin. Tätä kautta annettu palaute otetaan huomioon voimajohtohankkeen suunnittelussa Fingridissä. Lakisääteisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn YVA-yhteysviranomaiselle tarkoitetut mielipiteet tulee esittää suoraan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle. Voimajohtoreiteistä voi kysyä suoraan myös Fingridin reittisuunnittelun asiantuntijalta.

Julkaisuaika