Henkilötietojen käsittely

Yksityisyys on tärkeä asia. Huolellinen ja lainmukainen henkilötietojen käsittely takaa sen, että yksityisyytesi on turvassa.

Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan mm. henkilötietojen

  • keräämistä, tallettamista ja arkistointia
  • käyttöä, muuttamista ja yhdistämistä
  • järjestämistä, siirtämistä ja luovuttamista
  • suojaamista
  • poistamista tai tuhoamista

Henkilötiedoille, joita käsittelemme, on aina laillinen peruste. Käsittelemme henkilötietoja tilanteissa, joissa

  • palvelemme kuntalaisia joko lakisääteisissä tai vapaaehtoisissa palveluissamme
  • velvollisuutemme on suojella rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeitä etuja
  • käytämme toimintaamme kuuluvaa muuta laillista julkista valtaa

Käsittelemme henkilötietoja myös, jos olet itse

  • antanut nimenomaisesti suostumuksen käsittelyyn. Molempien oikeusturvan takaamiseksi pyydämme suostumuksen aina kirjallisena.
  • osapuolena jonkun sopimuksen valmistelussa tai sen täytäntöön panemisessa.

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle. Henkilötietoihin pääsevät vain ne henkilöt, joiden työtehtäviin kyseisten tietojen käsittely kuuluu. Tietoja suojellaan teknisillä toimenpiteillä ja kouluttamalla työntekijöitä säännöllisesti toimimaan tietoturvallisesti. Asiakirjojen säilytysajat on määritelty lainsäädännössä. Asiakirjoja, jotka sisältävät henkilötietoja voidaan säilyttää joko pysyvästi tai laissa määrätyn ajan. Ellei laissa määrätä säilyttämisaikaa, asiakirjaa säilytetään sen aikaa, kun käyttötarkoitus edellyttää. Henkilötietoja koskevat asiakirjat ja materiaalit hävitetään turvallisesti tietoturvaohjeiden mukaan.

Mitä muuta henkilötietojen käsittelystä tulisi tietää?
Toiminnassamme ei tehdä päätöksiä automaattisesti eikä henkilöitä profiloida tietojärjestelmistä saatujen tietojen perusteella. Päätöksentekoon osallistuu aina vastuullinen viranomainen, joka arvioi päätöksiin vaikuttavia asioita laaja-alaisesti.

Alavieskan kunnan palvelupiste

Henkilötietoja koskevat tietopyynnöt ja oikaisut

Alavieskan kunta
Palvelupisteen aukioloajat ma-to 9.00-15.00, pe 9.00 - 14.00
Pappilantie 1
85200 Alavieska
puh. 08 4395 111
alavieskan.kunta(at)alaveska.fi