Mitä henkilötiedot ovat?

Henkilötiedoilla tarkoitetaan tietoja, joista voidaan tunnistaa henkilö välittömästi tai välillisesti. Yksilöiviä tietoja, jotka on helppo ymmärtää henkilötiedoiksi, ovat mm. nimi, sukunimi, osoite, henkilötunnus tai kuva. Kuitenkin esimerkiksi myös biologinen näyte, IP osoite tai auton rekisterinumero voidaan tulkita henkilötiedoksi eri tilanteissa.

Erityiset henkilötietoryhmät

Viranomaisille on säädetty erityislainsäädännöillä oikeus kerätä ja käsitellä myös erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia henkilötietoja, joita muutoin ei saa käsitellä ilman suostumusta. Näitä tietoja käsitellään erityisellä varovaisuudella.

Lue lisää erityisistä henkilötietoryhmistä
Erityiset henkilötietoryhmät tarkoittavat arkaluontoisia tietoja, joita ovat:
  • Rotua tai etninen alkuperää
  • Poliittinen mielipide
  • Uskonnollinen vakaumus
  • Ammattiliiton jäsenyys
  • Geneettiset tai biometriset tiedot (sormenjälki, käden muoto jne)
  • Seksuaalinen käyttäytyminen tai suuntautuminen

Viranomaiset saavat käsitellä näitä tietoja rekisterinpitäjän tai rekisteröidyn oikeuksien tai velvollisuuksien noudattamiseksi sekä silloin, kun käsittely on tarpeen henkilöiden ja yhteiskunnan etua palvelevien tarkoitusten toteuttamiseksi eri toimialoilla. Erityisiä henkilötietoja voivat käsitellä myös ne säätiöt ja yhdistykset, joiden ydintoiminta edellyttää näiden tietojen käsittelyä. Nämä ja muut lailliset voittoa tavoittelemattomat yhteisöt eivät saa luovuttaa tietoja yhteisön ulkopuolelle ilman rekisteröidyn suostumusta. Huomioi, että jos olet itse nimenomaisesti saattanut omia erityisiin tietoryhmiin kuuluvia tietojasi julkisiksi, muutkin kuin laissa määritellyt tahot saavat käsitellä näitä tietoja.

Mikä henkilörekisteri on?
Henkilörekisteri joukko henkilöä yksilöiviä tietoja, jotka sijaitsevat eri hallintokuntien tietojärjestelmissä tai erilaisissa asiakirjoissa. Henkilörekistereitä syntyy eri käyttötarkoituksiin, kun kunta tai kaupunki palvelee kuntalaisia ja hoitaa tehtäviään.
Mistä saamme henkilötietosi?
Tiedot rekistereihin saadaan joko väestörekisterikeskuksesta, toiselta viranomaiselta tai kuntalaiselta itseltään. Rekisterinpitäjä on kunta tai kaupunki ja rekistereiden yhteyshenkilö on yleensä eri hallintokuntien johtajat. Henkilörekistereitä koskevia tietopyyntöjä voi tehdä asiakaspalveluun, josta tietopyyntö ohjataan henkilörekisteristä vastuussa olevalle rekisterin yhteyshenkilölle.

Alavieskan kunnan palvelupiste

Henkilötietoja koskevat tietopyynnöt ja oikaisut

Alavieskan kunta
Palvelupisteen aukioloajat ma-to 9.00-15.00, pe 9.00 - 14.00
Pappilantie 1
85200 Alavieska
puh. 08 4395 111
alavieskan.kunta(at)alaveska.fi