Tutustu yleisiin tietosuojaperiaatteisiin ja kuinka toteutamme niitä omassa toiminnassamme.

Yleiset tietosuojaperiaatteet

Yleiset tietosuojaperiaatteet edellyttävät, että

 • henkilötietojen käsittely on lainmukaista, kohtuullista ja läpinäkyvää.
 • henkilötietoja käytetään niihin käyttötarkoituksiin, kuin ne on kerätty.
 • henkilötietojen määrää pidetään minimissään.
 • tiedot ovat täsmällisiä.
 • tietojen säilytystä rajoitetaan.
 • tiedot ovat luotettavia ja eheitä.

Kunnioitamme yksityisyyttäsi. Siksi käsittelemme henkilötietojasi huolellisesti ja lainmukaisesti.

Kuinka toteutamme yleisiä tietosuojaperiaatteita
 • Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja vain sellaisiin käyttötarkoituksiin, jotka ovat välttämättömiä ja tarpeellisia toimittaessamme lakisääteisiä tehtäviämme.
 • Henkilötietojen täsmällisyys tarkistetaan kuntalaisten asioidessa viranomaisten kanssa.
 • Henkilötietorekistereiden vastuuhenkilöt on ohjeistettu tarkistamaan säännöllisesti, että henkilötietoja sisältäviä manuaalisia tai digitaalisia tiedostoja ei säilytetä ilman perusteltua syytä, vaan nämä hävitetään asianmukaisesti.
 • Henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä toimista ja tilanteesta raportoidaan säännöllisesti tietotilinpäätöksessä. Riski- ja vaikutusarviot tehdään aina, kun käyttöön otetaan uusia prosesseja tai teknologiaa, joissa käsitellään henkilötietoja.
 • Oikeutus henkilötietojen käsittelyyn perustuu joko toimialaan liittyvään lakiin, sopimukseen tai sopimuksen valmisteluun tai suostumukseen.  

 

 

Alavieskan kunnan palvelupiste

Henkilötietoja koskevat tietopyynnöt ja oikaisut

Alavieskan kunta
Palvelupisteen aukioloajat ma-to 9.00-15.00, pe 9.00 - 14.00
Pappilantie 1
85200 Alavieska
puh. 08 4395 111
alavieskan.kunta(at)alaveska.fi